Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қазақстандық және халықаралық құқықтағы салық міндеттемесінің орындалуы

КІРІСПЕ........................................................................................................4 – 8б.

1.САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІ ИНСТИТУТЫ..........................................9 – 27б.
1.1. Салық міндеттемесінің пайда болу тарихы мен түсінігі.................9 – 18б.
1.2. Салық міндеттемесінің құрамы мен пайда болу негіздері............19 – 27б.

2.САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІН ОРЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.........28 – 52б.
2.1. Салық міндеттемесін орындау түсінігі.............................................28 – 38б.
2.2. Салық міндеттемесін орындау тәртібі..............................................38 – 48б.

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЛЫҚТЫҚ ЖОСПАРЛАУ – САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ КӨЛЕМІН ЗАҢДЫ ТҮРДЕ АЗАЙТУДЫҢ ҚҰРАЛЫ....................................................................................................49 – 72б.
3.1.Халықаралық салықтық жоспарлау...................................................49 – 61б.
3.2. Салықтық жоспарлау құрамы............................................................61– 72б.

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................73 – 75б.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................................................76 – 80б.

Жұмыстың көлемі: 56 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009