Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз ету

Қысқарту тізімі 3

 

Кіріспе. 4

 

I Бөлім. Мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз етудің теориялық аспектілері 7 

 

1.Мемлекеттік басқаруда құқықтық реттеудің түсінігі және мәні 7

2. Мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз ету түсінігі, мазмұны және мақсаты   9

 

А тұжырымы.. 11

II Бөлім. ҚР мемлекеттік басқару саласындағы заңдылығын қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-құқықтық механизмдері 13

1. Бақылау мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз етудің әдісі ретінде  13

2. Мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз етудегі қадағалау  19

3. Мемлекеттік басқару саласындағы заңдылықты қамтамасыз етудегі сот тәжірибесі механизмдері және конституциялық бақылау. 22

Ә тұжырымы.. 27

III Бөлім. ҚР мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз етуді жетілдіру жолдары және шет ел тәжірибесі 28

Б тұжырымы.. 31

Қорытынды.. 33

Пайданылған әдебиеттер тізімі 36

 

Бет саны: 42

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ  

Жыл: 
2016