Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қазақстан Республикасындағы неке шарт институтын зерттеу

Кіріспе .....................................................................................................................2 
І Бөлім ......................................................................................................................6
Қазақстан Республикасының заңдары бойынша неке 
шартының теориялық маңызы .............................................................................6
1.1. Неке шартының тарихи даму кезеңдері ....................................................6
1.2. Мұсылмандық құқық жүйесіндегі неке шарты ......................................10
1.3. Ағылшын – Американдық құқық жүйесіндегі неке шарты ..................13
1.4. Неке шартының түсінігі мен отбасы құқығындағы орны .....................14
1.5. Қазіргі кездегі неке мен отбасын нығайтудағы дәстүрлік неке және отбасы заңдарының рөлі .....................................................................................17
1.6. Қазақстан Республикасының заңдары бойынша ерлі-зайыптылар мүлкінің құқықтық табиғаты ...............................................................................19
1.7. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының еңбек қызметінен алған табыстары .................................................................................................................................20
1.8. Интеллектуалдық қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары ...............21
1.9. Ерлі-зайыптылар алатын зейнетақылар, жәрдемақылар, арнаулы нысаналы мақсаты жоқ өзге де ақшалай төлемдер ...........................................21
1.10. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңдық режимінің ерекшеліктері .............22
1.11. Ерлі-зайыптылардың жеке меншіктері [45,16] .....................................30
1.12. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ...............................................30
ІІ Бөлім ...................................................................................................................31
Неке шартының құқықтық реттелуі ..............................................................31
2.1. Неке шартын жасау тәртібі мен мазмұны .............................................. 31
2.2. Неке шарты бойынша ерлі-зайыптылардың жауапкершіліктері ..........41
2.3. Неке шартын өзгерту және бұзу ..............................................................42
Қорытынды ...........................................................................................................45
Схема .................................................................................................................50
Бітіру жұмысын жазуға қолданылған әдебиеттер мен нормативтік актілер:..51
Арнайы әдебиеттер:...........................................................................................51
Нормативтік актілер .........................................................................................53

 

Жұмыстың көлемі: 55 бет

Бағасы: 5000  тг


Жыл: 
2009