Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қазақстан Республикасында атқарушылық іс жүргізу органдарының құқықтық жағдайы (Астана қаласы материалдары негізінде)

 

Кіріспе. 4

1 Атқарушылық іс жүргізудегі органдардың жалпы сипаттамасы.. 7

1.1 Атқарушылық іс жүргізуде прокурордың алатын орны.. 7

1.2 Ішкі істер органдарының атқарушылық іс жүргізудегі маңызы.. 11

А қорытындысы.. 12

2 Мемлекеттік сот орындаушыларының құқықтық жағдайы.. 14

2.1 Мемлекеттік сот орындаушысына қойылатын талаптар. 14

2.2 Мемлекеттік сот орындаушысының қызметiн бақылау ерекшеліктері 18

Б қорытындысы.. 20

3 Жеке сот орындаушыларының құқықтық жағдайы.. 21

3.1 Жеке сот орындаушыларының құқықтық мәртебесі 21

3.2 Жеке сот орындаушыларының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі 24

3.3 Жеке сот орындаушысының қызметін ұйымдастыру. 26

3.4 Жеке сот орындаушыларының қызметін бақылау және олардың тәртіптік жауаптылығы   28

В қорытындысы.. 32

Қорытынды.. 33

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 35

 

Бет саны: 37

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016