Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Этнология, этика, мәдениетттану, философия, әлеуметтану, дінтану

Қазақстан Республикасында әлеуметтік қорғау жүйесінің ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдерін жетілдіру

АНЫҚТАМАЛАР....................................................................................... 3

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР........................................... 4

КІРІСПЕ....................................................................................................... 5

1 ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8

1.1 Халықты әлеуметтік қорғаудың мәні мен мазмұны............................. 8

1.2 Әлеуметтік қорғаудың құрылымы, қағидалары мен атқаратын қызметі 16

1.3 Халықты әлеуметтік қорғаудың шетелдік модельдері...................... 19

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ...................... 27

2.1 Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының элементі ретінде............................................................................ 27

2.2 Халықты әлеуметтік қорғаудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін талдау.............................................................................................

2.3 Әлеуметтік қорғаудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі дамуының негізгі факторларын бағалау............................................................................ 44

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ....................................................................................................... 52

3.1 Халықты әлеуметтік қорғауды тиімді дамытудың ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері............................................................................................................. 52

3.2 Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар 58

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................... 64

ҚОСЫМША А........................................................................................... 69

Жұмыстың көлемі: 69 бет
Бағасы: 20000 тг.

Жыл: 
2014