Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Басқа да пәндер (журналистика, ауыл шаруашылығы, агротехнология, мұнай-газ, дизайн, спорт, музыка)

Қазақстан телеарналарындағы көңіл көтеруші бағдарламлар, даму кезеңдері

КІРІСПЕ

I. Отaндық телеaрнaлaрдың қaлыптacуы мен дaмуы    

1.1. Отaндық телеaрнaлaрдың қaлыптacуы мен дaмуы, тәжірбиесі мен қоғамда алатын орны................................................................................. 6-13

1.2. Телевизиядaғы кері бaйлaныc процеcі..............................................13-26

1.3. Отандық және әлемдік телесатираның салыстырмалы сипаты......26-31

 

II. Қазақстан телеарналарындағы көңіл көтеруші бағдарламалар, даму кезеңдері мен кәсіби деңгейі

 

2.1. Отaндық телеaрнaлaрдaғы қaзaқ тілді көңіл көтеруші тікелей эфир бағдарламалары...........................................................................................31-42

2.2. Телесатира және көрермен талғамы...................................................42-57

2.3. Телевизиядағы көңіл көтеруші және сатиралық жанрларға тән проблемалар ,оны шешу жолдары.............................................................57-61

 

Қорытынды

СІЛТЕМЕЛЕР ТІЗІМІ

Пайдаланылған әдебиеттер

ҚОСЫМШАЛАР

 

Жұмыстың көлемі: 63 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2014