Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Қара және Заравшан тминінен липофилді заттарды алу жолы

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛЕР
КІРІCПЕ 8
1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ 10
1.1 Қара тмин (Сarum black) және Заравшан тмин (Bunium seravschanicum) өсімдіктері туралы қысқаша түсінік
10
1.2 Жоғары май қышқылдары 13
1.2.1 Май қышқылдары 15
1.2.2 Май қышқылдарының физикалық қасиеттері. 19
1.2.3 Май қышқылдарының реакциясы 20
1.2.4 Поли қанықпаған май қышқылдары 21
1.3 E витамині 21
1.3.1 Е витаминінің қасиеті 23
1.3.2 Е витаминінің косметикалық қасиеті 23
1.3.3 Е витаминінің фармакологиялық қасиеті 24
1.4 Амин қышқылдары 24
1.4.1 Амин қышқылдардың физико-химиялық қасиеттері 25
1.5 Табиғи полифенолдар туралы жалпы түсінік 27
1.5.1 Флавоноидты қосылыстарды анықтау әдістері 31
1.5.2 Флавоноидтарды идентификациялау 31
1.5.2.1 Қағазды хроматография 31
1.5.2.2 Флавоноидтардың аммиак, алюминий хлориді және барий
Хлоридімен реакциясы
1.5.2.3 Сілтілік ыдырату
Қышқылдық гидролиз
1.5.2.4
1.5.2.5 Сатылы қышқылдық гидролиз
1.5.3 Флавоноидтардың антиоксиданттық белсенділігі
1.6 Минералды элементтердің биологиялық маңызы
2 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
3.1
3.1.1 Қағазды хроматография үшін еріткіштер жүйесі
Қағазды хроматография үшін айқындағыштар
3.2 Биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау
3.2.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау
3.2.2 Күлділікті анықтау
3.2.3 Шикізаттағы экстрактивті заттардың құрамын анықтау
3.2.4 Амин қышқылдарды фотометриялық әдіс арқылы анықтау
3.2.5 Кверцетин бойынша флавоноидтардың сандық мөлшерін
анықтау
3.2.6 Шикізат құрамынан тері илегіш заттарды перманганатты
әдіспен Анықтау
3.2.7 Сапониндерді сандық анықтау
3.2.8 Кумариндерді сандық анықтау
3.2.9 Органикалық қышқылдарды анықтау
3.2.10 Полисахаридтердің құрамын анықтау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМША В
ҚОСЫМША Г
ҚОСЫМША Ғ

Жұмыстың көлемі: 57 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010