Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

ҚР банктік несиелеу ұйымдастыру және басқару мәселелері

КІРІСПЕ

 

1  КОМЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ НЕСИЕЛІК ПРОЦЕСТІ  

   ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ   НЕГІЗІ...

   1.1. Несиенің мәні, түрі, функциялары және әдісі.........

   1.2. Несиелеу принциптері.............

   1.3. Несиелік  процесті ұйымдастыру және несиелік келісімшарттың мәні

2 «БАНКТУРАНАЛЕМ»  АҚ  ҮЛГІСІНДЕ НЕСИЕЛІК ПРОЦЕСС

  2.1. «БанкТуранАлем» АҚ  даму тарихы мен  қызметіне жалпы  мінездеме....

  2.2.  Банктің активті және пассивті операцияларын талдау.. .........

  2.3.  Банктің несие операцияларының құрамы мен сапасы.............

  2.4. «Банк Туран Алем» АҚ несие операцияларының тиімділігін талдау......

3.  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНКТІК НЕСИЕНІҢ ӨЗЕКТІ 

     МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ....

  3.1. Банктік несиелік тәуекелді төмендету.......

  3.2. Күмәнді несиемен жұмысты басқаруды ұйымдастыру..............

  3.3.Несиелік мониторинг және бақылау сапасы..............

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Жұмыстың көлемі: 72 бет

Бағасы: 5000 тг

 

Жыл: 
2012