Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

ҚР заңнамасы бойынша көліктік қызмет көрсету аясындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау

Кіріспе. 8

 

І бөлім. Әдебиеттерге шолу. 10

 

II бөлім. Көліктегі тұтынушылардың тасымалдануын жүзеге асыруды реттеуші негізгі заңды актілердің теориялық негіздерін қарастыру. 11

2.1 Көлік құралдарында тұтынушыларды тасымалдаушы шартының мәні мен негізі 11

2.2 Тасымалдаушыларды тасымалдау мен тұтынушы түсінігінің құқықтың ерекшеліктері 18

А тұжырымы.. 30

 

III бөлім. 3 Қазақстан Республикасының көліктік қызмет саласындағы көлік құралдарын тұтынушылардың құқықтық қорғалуын қамтамасыз етудің өзгешеліктері 31

3.1 Көлік құралдарында тұтынушыны тасымалдау жағдайының негізгі шарттары, тұтынушыны тасымалдау бойынша тараптардың міндеттері мен жауапкершілігін қарастыру. 31

3.2 Көлік құралдарын тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың негізі 57

Б тұжырымы.. 72

 

Қорытынды.. 74

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 78

 

 

Бет саны: 81

Бағасы: 22000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016