Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

ҚР орта-бизнес кәсіпорындарының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

АНЫҚТАМАЛАР, ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 5

КIРIСПЕ 6
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының түсінігі, оның экономикалық мәні 9
1.2 Қазіргі таңдағы қаржылық тұрақтылықты талдау әдістері және болжау 18
1.3 Қаржылық тұрақтылық түрлері және оған әсер етуші факторлар 25
2 ҚР ОРТА-БИЗНЕС КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ («NUR TRADE ASTANA» ЖШС мысалында) 34
2.1 Қазақстан экономикасындағы орта бизнестің рөлі, анықтау критерийлері және даму тенденциясы 34
2.2 «Nur Trade Astana» ЖШС жалпы экономикалық-қаржылық жағдайына шолу 40
2.3 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер арқылы талдау 50
2.4 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын модельдеудің экономикалық-математикалық әдістері 61
3 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 68
3.1 Кәсіпорын қызметіндегі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бағыттары 68
3.2 Кәсіпорын қызметінің қаржылық - экономикалық көрсеткіштерін жоғарылатудың экономикалық моделі 73
ҚОРЫТЫНДЫ 82
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 89

ҚОСЫМШАЛАР 92

Жұмыстың көлемі: 92 бет
Бағасы: 30000 тг.

Жыл: 
2014