Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қылмыстық процестегі дәлелдемелерді жіктеу

Кіріспе …..........................................................................................................................3-5
1. Қылмыстық процестегі дәлелдемелердің ұғымы мен маңызы .......................6-22
1.1. Қылмыстық процестегі ақиқат түсінігі, оның мәні мен маңызы ........................6-12
1.2. Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеме ұғымы .....................................................13-18
1.3. Дәлелдемелердің қылмыстық процестегі маңызы .............................................19-22
2. Қылмыстық процестегі дәлелдемелерді жіктеу……………….........................23-43
2.1. Қылмыстық процестегі дәлелдемелерді жіктеудің маңызы мен негіздері .......23-25
2.2. Жеке және заттай дәлелдемелер ...........................................................................26-31
2.3. Айыптаушы және ақтаушы дәлелдемелер ..........................................................32-34
2.4. Бастапқы және туынды дәлелдемелер..................................................................35-37
2.5. Тура және жанама дәлелдемелер .......................................................................38-43
3. Дәлелдемелердің әрбір түрлерін бағалаудың ерекшеліктері ....................... 44-56
Қорытынды ...................................................................................................................57-59
Пайдаланылған әдебиет тізбесі ................................................................................60-61

Жұмыстың көлемі: 61 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010