Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді тоқтата тұру

КІРІСПЕ.............................................................................................................3

1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА
ӨНДІРІСТІ ТОҚТАТА ТҰРУ ......................................................................7

1.1 Қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұрудың
түсінігі мен мәні.................................................................................................7
1.2 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері
ретінде іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын жағдайлар......................... 13
1.3 Алдын ала тергеуді тоқтата тұруға прокурорлық қадағалау..................19

2 ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА 
ТЕРГЕУДІ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ........................................23
2.1 Айыпталушының іске қатысуға мүмкіншілігінің
болмауымен байланысты іс бойынша іс жүргізуді
тоқтата тұру негіздері.......................................................................................23
2.2 Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың өзге негіздері........................31
2.3 Қылмыстық істерді тоқтата тұрудың процессуалдық тәртібі.................33

3 ТОҚТАТЫЛА ТҰРҒАН ІСТЕР БОЙЫНША
ӨНДІРІСТІ ҚАЙТА ЖАЛҒАСТЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ..........................38

ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................................52

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ...................................................56

Жұмыстың көлемі: 58 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010