Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеу

Кіріспе...........................................................................................................................4

 I тарау. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің заңдық табиғаты.....................5

1.1. Тергеу барысындағы мәжбүрлеудің заңдылық жүйесі.....................................5

1.2. Қылмыстық мәжбүрлеудің түсінігі, мәні.........................................................10

1.3.Процессуалдық мәжбүрлеудің мақсаттары, негіздері.....................................23

 II тарау. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің жүйесі...................................29

2.1. Қылмыстық істі жүргізу барысындағы мәжбірлеу шаралары.......................29

2.2. Мәжбүрлеу шараларының түрлері...  ...............................................................34

2.3. Қылмыстық іс бойынша мәжбүрлеуді жүзеге асыруда тұлғаға

берілетін кепілдіктер.................................................................................................45

 Қорытынды.................................................................................................................48

Пайдаланған әдебиеттер тізімі.................................................................................49

Жұмыстың көлемі: 48 бет

Бағасы: 5000 тг

 

Жыл: 
2009