Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қылмыстық іс жүргізу бойынша сот ісін жүргізуді тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін үзу

Қысқартулар тізімі....................................................................................... 7

Кіріспе........................................................................................................... 8

I-бөлім. Қылмыстық іс жүргізу бойынша іс жүргізу............................... 10

1.1 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуде уақытша үзіліс, оның түсінігі мен маңызы..................................................................................... 10

1.2 Қылмыстық істі тоқтата тұру және іс жүргізудің мерзімдерін үзу арақатынасы................................................................................................. 15

А тұжырымдамасы...................................................................................... 20

II-бөлім. Қылмыстық іс бойынша істі тоқтата тұру және іс жүргізу мерзімін үзу негіздері мен шарттары........................................................ 22

2.1 Қылмыстық іс бойынша істің уақытша үзілуі және оны қайта жаңғырту....................................................................................................... 22

2.2 Қылмыстық іс бойынша тоқтатылған қылмыстық істі қайта жаңғырту....................................................................................................... 30

Б тұжырымдамасы....................................................................................... 36

Қорытынды................................................................................................... 38

Библиография............................................................................................... 40

Қосымша №1................................................................................................ 43

Қосымша №2................................................................................................ 44

Қосымша №3................................................................................................ 45

Қосымша №4................................................................................................ 47

Қосымша №5................................................................................................ 48

Қосымша №6................................................................................................ 49

Қосымша №7................................................................................................ 50

Қосымша №8................................................................................................ 52

 

Бет саны: 50

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ

Жыл: 
2016