Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Қысқа мерзімді активтер есебі

Кіріспе...................................................................................................................3
1 Қысқа мерзімді активтердің мәні мен маңызы және есептегі
ерекшеліктері …………………………………………………………………5
1.1.Ақшалай қаражат пен олардың баламаларының мазмұны мен
есебі.......................................................................................................................5
1.2.Алынуға тиісті шоттар мен дебиторлық берешек есебі..........................11
1.3. Қорлардың жалпы мәні мен есептегі ерекшеліктері...............................17
2 Халықаралық қаржылық есеп стандарты (ХҚЕС) негізіндегі қысқа
мерзімді активтердің талдауын ұйымдастыру (ЖШС «Чаян»
мысалында)........................................................................................................25
2.1. Ақшалай қаражаттарының қозғалысын талдау.......................................25
2.2. Дебиторлық борыш динамикасын талдау................................................40
2.3. Қорлар құрамы мен құрылымын талдау..................................................46
3 Қысқа мерзімді активтер есебінің даму жолдары
3.1 Халықаралық қаржылық есеп стандарты (ХҚЕС) негізіндегі қысқа
мерзімді активтердің есебі мен есептегі қалыптасу проблемалары.............53
3.2 Қысқа мерзімді активтер есебінің даму бағыттары.................................78
Қорытынды........................................................................................................83
Пайдаланған әдебиеттер тізімі........................................................................85

Жұмыстың көлемі: 85 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010