Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп

КІРІСПЕ               4

1 ҚҰРЫЛЫС МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ   ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Құрылыстағы бухгалтерлік есептің мəні мен рөлі              6

1.2 Құрылыс кəсіпорындарындағы есеп саясатын қалыптастыру      14

1.3 Құрылыстағы есепті ұйымдастыру ерекшеліктері             18

2 «АЗ БОГЕМБАЙ» ЖШС-ДЕГІ ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖДАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІ

2.1 «Аз Богембай» ЖШС-нің қызметіне сипаттама     31

2.2 «Аз Богембай» ЖШС-нің есеп саясатын талдау    34

2.3 Құрылыстағы шығындар есебі жəне құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын калькуляциялау       44

3 ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖƏНЕ АҚПАРАТТЫ АШУ

3.1 Бухгалтерлік қорытынды есеп жəне оның мəліметтерін пайдаланушылар        55

3.2 Құрылыс кəсіпорынының қаржылық қорытынды есептілігінің ерекшелігі           60

ҚОРЫТЫНДЫ   68

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗІ      70

ҚОСЫМША А   72

ҚОСЫМША Ә...........................................................................................................73

ҚОСЫМША Б............................................................................................................74

ҚОСЫМША В...........................................................................................................75

Жұмыстың көлемі: 75 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015