Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Ұйымдағы пайданы пайдалану есебі мен талдауы (АҚ Қазмұнайгаз мысалында)

КІРІСПЕ               4

1. Әдебиеттерге шолу               6

2 Зерттеу әдіснамасы  8

3  «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ БӨЛІНБЕГЕН  ПАЙДА (ЖАБЫЛМАҒАН ЗАЛАЛ) ЕСЕБІНІҢ ЖАҒДАЙЫ          12

3.1 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның қысқаша ұйымдастыру-экономикалық сипаттамасы              12

3.2 Қоғамның кірістері мен шығыстары есебінің ұйымдастырылуы мен бастапқы есебінің жүргізілуі         21

3.3 «ҚазМұнайГаз» АҚ-да бөлінбеген пайданың (жабылмаған залалдың) бухгалтерлік есебі         27

3.4 Қоғамдағы бухгалтерлік есепте пайданы қолдану ерекшеліктері            30

4 «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АҚ-НЫҢ ПАЙДАСЫН ТАЛДАУ      34

4.1 Кәсіпорынның табыстарының  құрылымы мен динамикасын талдау      34

4.2 Кәсіпорын пайдасын талдау әдістемесін жетілдіру            39

4.3 Алынған нәтижелер интерпретациясы    45

5 «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АҚ БӨЛІНБЕГЕН  ПАЙДА (ЖАБЫЛМАҒАН ЗАЛАЛ) ЕСЕБІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫ  ЖОҒАРЛАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР            47

5.1 «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АҚ бөлінбеген  пайда (жабылмаған залал) есебін жетілдіру шаралары          47

5.2 Қоғамда пайданы  жоғарлату бойынша ұсыныстар           49

Қорытынды      53

Пайдаланған әдебиеттер тізімі             55

Қосымшалар   57

Жұмыстың көлемі: 57бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015