Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Ұлттандырудың өзекті мәселелері

КІРІСПЕ………………………………………………………………………………5

1 ҰЛТТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК

1.1 Ұлттандырудың түсінігі, құқықтық табиғаты және тарихи
прецеденттері…………………………………………………………………..10
1.2 Ұлттандыруды жүзеге асыру нысандары…………………………………….23
1.3 Ұлттандырудың халықаралық-құқықтық реттелуі………………………….26

2 ҰЛТТАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

2.1 Ұлттандырылған мүлікке өтемақы төлеу мәселесі………………………….34
2.2 Ұлттандыру туралы заңның аумақтан тыс әрекеті………………………….44

3 ҰЛТТАНДЫРУДЫҢ КОЛЛИЗИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1 Мүлік орналасқан жер заңы мен ұлттандыру туралы актінің
әрекеті…………………………………………………………………………..52
3.2 Заңды тұлға ұлтының заңы және ұлттандыру туралы актінің
әрекеті…………………………………………………………………………..57
3.3 Ұлттандыру және жария тәртіп туралы ескертпе……………………………61

ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………...66
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………….70

Жұмыстың көлемі: 70 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010