Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Әдеби және көркем өнер туындыларына халықаралық құқықтық қорғау мәселелері

Кіріспе. 5

I. Авторлық құқықтың халықаралық қорғауының даму тарихы.. 8

1.1 Халықаралық авторлық құқықтың негізгі қағидалары.. 8

1.2 Авторлық құқықты қорғау туралы халықаралық келісімдер. ..............11

А тұжырымы.. 16

II. Авторлық құқықты халықаралық қорғауға Қазақстан Республикасының қатысуы   18

2.1 Қазақстан Республикасындағы шет ел авторларының құқықтарын қорғау……………………………………………………………………………18

2.2 Ұлттық заңнамадағы коллизия. 21

Б тұжырымы.. 29

III. Авторлық құқықты бүгінгі күнгі технологиялық даму жағдайындағы қорғау мәселелері 32

3.1 Қазіргі жағдайдағы авторлық құқықтың эволюциясына жаңа технологиялардың әсері 32

3.2 Интернет желісі арқылы таралған әдебиет және көркем өнер туындыларын құқықтық қорғау мәселесі……………………………………34

В тұжырымы.. 37

Қорытынды.. 39

Пайдаланылғанәдебиет. 40

 

Бет саны: 41 

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ / КазГЮУ  

Жыл: 
2016