Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Өндірістік шығындардың есебі мен аудиты

Кіріспе.......................................................................................................................3
1. Өндірістік шығындар есебін ұйымдастырудың теориялық негіздері...........5
1.1. Өндірістік шығындарының мәні және олардың құрамы мен жіктелуі......5
1.2 «Тәуекел-Т» ЖШС- нің экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы....12
1.3 Ұйым есеп саясаты.........................................................................................15

2. Өндіріс шығындарының есебі..........................................................................19

2.1 Материалдық шығындарының есебі..............................................................19
2.2 Еңбек ақы шығының есебі.............................................................................22
2.3 Үстеме шығындарының есебі........................................................................25
2.4 Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және олардың тәсілдері.............29

3. Өндіріс шығындарының аудиті........................................................................40

3.1 Аудитінің мақсаты мен міндеті және ақпарат көздерімен қамтамасыз етілуі......................................................................................................................40
3.2 Өндіріс кезеңінің аудиті................................................................................43
3.3 Өндіріс шығындарының аудиті....................................................................57
Қорытынды...........................................................................................................63

Қолданылған әдебиеттер.....................................................................................67

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010