Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Өндірістік қорлар және тауарлармен операциялардың есебі мен аудиті

Нормативтік сілтемелер           2

Белгілеулер мен қысқартулар, анықтамалар               3

Кіріспе 4

1. Өндірістік қорлар есебінің теориялық негіздері     7

1.1 Өндірістік қорлардың экономикалық сипаттамасы және олардың топтастырылуы        7

1.2 ХҚЕС-на сәйкес қорларды бағалау  тәсілдері         11

1.3 Қорларды түгендеудің шетелдік тәжірибесі          17

2. «Ника-Люкс 2» жшс-ндегі өндірістік қорларды бағалау, түгендеу және тауарлармен операциялардың есебінің қолданыстағы тәжірибесі         20

2.1 Кәсіпорын сипаттамасы және оның қорлар аясындағы есеп саясаты      20

2.2 Қорлардың келіп түсуі мен шығысы бойынша құжаттаудың және есеп жүргізудің    тәртібі       26

2.3 Қорларды түгендеу жүргізу тәртібі мен  нәтижелерінің есебі      30

2.4 Қорлардың қойма және бухгалтерлік есебі           34

3. Кәсіпорында қорлардың аудиті және қорлар есебін жетілдіру жолдары                39

3.1 Қорлардың аудиті және есепке алу тәртібі            39

3.2 Өндірістік қорлардың есебін ұйымдастыруды жетілдіру шаралары         45

Қорытынды      53

Қолданылған әдебиеттер тізімі            56

Қосымшалар   58

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015