Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Математика, алгебра, геометрия, физика

35/10 кВ қосалқы станциясының электрмен жабдықтау

Kipicne
1. Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы
2. Таратушы 10кВ және қоректендіруші 35 кВ электр тораптарын есептеу
2.1 10 кВ таратушы тораптарында электрлік жүктемелерді
2.2 35/10 кВ қс есептік жүктемені анықтау
2.3 Кернеуі 35/10 кВ күштік трансформаторлардың қуатын таңдау
2.4 35 кВ коректендірущі торапты есептеу
2.5 Қоректендіруші трансформатордағы кернеу шығындарын анықтау
2.6 10 кВ торапты есептеу жолдары
2.7 Тораптағы кернеудің ауытқу кестесін құру
2.8 Асинхронды қысқа тұйықталған электр қозғалтқышын
іске қосқанда 38 кВ торабын кернеу тербелісіне тексеру
2.9 35/10 кВ қосалқы станциясының электрмен жабдықтау сұлбасын таңдау
2.10 Электрмен жабдьқтаудьң сенімділігін қамтамасыз ету
3. Қысқа тұйықтау тоқтарын есептеу
3.1 Тораптың орын ауыстыру сұлбасы
3.2 Қыска тұйыктау тоқтарын есептеу (максималдық режим)
3.3 Қыска тұйыктау тоқтарын есептеу (минималдық режим)
3.4 Бір фазалық қысқа тұйықтау тоқтарын есептеу
3.5 Оқшауланған бейтарапты 35және 10 кВ тораптарында бірфазалық жерге
тұйықтау тоқтарын есептеу
4. ҚС жабдығын таңдау және оны қысқа тұйьқтау тоқтарыньң заңды әсеріне
тексеру
4.1 АТҚ-35кВ жабдығын таңдау
4.2 ТҚ-10Кв жабдығын таңдау
5. Релелік корғаныс
5.1 Жоғарғы жағынан 10/0,4 кВ трансформаторлық подстанциясын қорғау
5.2 АЖ-10 кВ қорғау
5.3 10 кВ кірменің максималдық тоқ қорғанысы
5.4 Кернеуі 35/10кВ күштік трансформаторын қорғау
5.5 Күштік трансформаторды асқын жүктемеден қорғау
5.6 Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы
5.7 Трансформатордың газ қорғанысы
6. Ауа желісі қабілетін көтеру мәселелері
7. Еңбекті қорғау
7.1 Енбекті қорғаудың жалпы мәселелері
7.2 Жерлендіруші қондырғыны есептеу
7.3 ҚС-ны найзағайдың тікелей суығынан қорғау
8. Азаматтық қорғаныс
9. Бизнестік жоспар
10. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері
11. Қорытынды
12.Пайдаланылған эдебиеттің тізімі

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010