Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Атауы Жылsort icon
Ғарыш қоқысымен күресті халықаралық құқықтық реттеу 2018
Сотталғандардың құқықтарын қорғау бойынша халықаралық стандарттар және олардың ұлттық заңдардың дамуына әсері 2018
Адам ағзаларын трансплантациялау саласындағы қатынастарды реттеудің халықаралық-құқықтық негіздері 2018
Қылмыстық құқық бойынша кәмелетке толмағандарға жаза тағайындау ерекшеліктері 2017
Банкаралық есеп-айырысуды халықаралық құқықтық реттеу 2017
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша аса ауыр қылмыстар 2017
Түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығының халықаралық құқықтық негіздері 2016
Аймақтық мәдени және діни дәстүрлердің халықаралық құқыққа әсері 2016
Атқарушы биліктің нормашығармашылық қызметінің құқықтық негіздері 2016
Қазақстан Республикасының және шет елдердің заңнамасы бойынша жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шартының құқықтық реттелуі 2016
Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау ерекшеліктері 2016
ЕЭО елдеріндегі мүлік жалдауды құқықтық реттеу 2016
ҚР-сындағы өндіріс қалдықтарын тұтыну, пайдалану мен басқарудың құқықтық және процессуалдық ерекшеліктері 2016
Талап қою мерзімі институтының қолданылуы: салыстырмалы құқықтық талдау 2016
Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті мемлекеттік-құқықтық реттеу 2016
Қазақстан Республикасында атқарушылық іс жүргізу органдарының құқықтық жағдайы (Астана қаласы материалдары негізінде) 2016
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде өсиет бойынша мұрагерліктің құқықтық реттелуі 2016
ҚР Прокуратурасы – жазалардың атқарылуындағы заңнаманың сақталуын қадағалаушы орган ретінде 2016
Сыбайлас жемқорлық қылмыстыққа тосқаулық қоюдың криминологиялық шаралары 2016
Заңдылықты қамтамасыз ету жолдары 2016
Шет мемлекеттерінде мемлекеттік қызметке кіру, өткеру, тоқтату 2016
ЕАЭО аясында авторлық құқықтық мәселелерді салыстырмалы құқықтық реттелу аспектілері 2016
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару саласының заңдылығын қамтамасыз ету 2016
Сарыарқа аудандық прокуратурасының іс материалдары бойынша: ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық 2016
Дауларды халықаралық төрелік сотта қарау. ҚР заңнамасы бойынша бойынша халықаралық төрелікте дауларды шешудің ерекшеліктері 2016
Жол қозғалысы саласындағы құқық бұзушылықтардың өзекті мәселелері 2016
Тұлғалардың азаматтық процессте басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қатысуы 2016
Денсаулық сақтау саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық құқықтық және криминологиялық шаралары 2016
ҚР заңнамасы бойынша көліктік қызмет көрсету аясындағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 2016
Медициналық ақылы қызмет көрсету: шетелдік және қазақстандық тәжірибені салыстырмалы-құқықтық зерттеу 2016
Халықаралық соттың істі жүргізудегі атқаратын рөлі 2016
ЕЭО қатысушы елдердің заңнамалары бойынша айрықша авторлық құқықтың түсінігі мен мазмұны 2016
Төрелік келісім – дауды шешудің негізі ретінде 2016
Авторлық куәліктен патентке дейін: Республиканың патенттік құқығының пайда болуы, дамуы және қазіргі жағдайы 2016
Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті мемлекеттік-құқықтық реттеу 2016
Қазақстан Республикасында конституциялық бақылаудың жүзеге асырылу механизмдері 2016
ЕЭО елдеріндегі міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістері 2016
ҚР саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің мемлекеттік қызметті: өткеруі мен тоқтатуының ерекшеліктері 2016
Сыртқы экономикалық мәмілелерді халықаралық-құқықтық реттеу: сатып алу-сату шарты, лизинг шарты және франчайзинг шарты 2016
Қоршаған ортаға келтірілген зиянның орнын толтырудың құқықтық аспектілері: түсінігі, жалпы сипаттамасы, мәселелері мен оны шешу жолдары 2016
Куәнің қылмыстық іс жүргізудегі процесуалдық жағдайы 2016
ЕАЭО мемлекеттерінде туындылардың халықаралық құқықтық реттелуі 2016
Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының жеке тұлғалардың құқықтық мәртебесін қамтамасыз етудегі рөлі 2016
Спорттық даулардың азаматтық іс жүргізуде қаралу ерекшеліктері 2016
Мемлекеттік мекемелердегі кадрлық әлеуетті басқаруды жетілдіру 2016
Қылмыстық іс жүргізу бойынша сот ісін жүргізуді тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін үзу 2016
Халықаралық еңбек ұйымының стандарттарын ҚР еңбек заңнамаларында имплементациялау 2016
Дүниежүзілік сауда ұйымының аясында тоқыма бұйымдары мен киім кешек бойынша дауларды шешу 2016
ҚР заңнамасы бойынша талап қою түсінігі 2016
Парақорлық қарсы күрестің қылмыстық құқықтық қырлары 2016
Денсаулыққа қасақана зиян келтіру 2016
Әдеби және көркем өнер туындыларына халықаралық құқықтық қорғау мәселелері 2016
Есірткі заттармен өткізу мақсатынсыз немесе өткізу мақсатында заңсыз жұмыс істеу: жауаптылықты даралау мәселелері 2015
Кәсіпкерлік қызметтің бір түрі ретіндегі сақтандыру қызметін құқықтық реттеу 2015
ҚР адам және азаматтардың жеке кәсіпкерлік қызметтерінің конституциялық құқық негіздері 2015
Қылмыстық жауаптылық және жазаны жеңілдететін мән-жайлар 2015
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығында ортақ меншікті құқықтық реттеу мәселелері (нақты аймақтың сот тәжірибесі материалдары негізінде) 2015
Көлік құралдарын айдап кету: Саралау сұрақтары (Өндірістік тәжірибе материалдарның негізінде) 2015
Адамзат қауіпсіздігіне қол сұғу халықаралық қылмыс ретінде: түсінігі және жауаптылық сұрақтары 2015
Халықаралық қылмыстық құқық бойынша соғыс қылмыстары және оларды жасау үшін жауаптылық сұрақтары 2015
Әскери қылмыстық құқық бұзушылардың субъектілері 2015
Азаматтық қоғамның мемлекетпен әрекеттесуі 2015
Қазақстан Республикасындағы Прокуратура органының адам мен азаматтың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуына қадағалау 2015
Қазақстанның еңбек құқығының дамуының негізгі бағыттары 2015
Қоршаған ортаны ластау халықаралық сипаттағы қылмыс ретінде: түсінігі және жауаптылық сұрақтары 2015
Әйелдер қылмыстылығы: түсінігі және оны алдын-алу шаралары 2015
Кәмелетке толмағандар саудасына қарсы қылмыстық құқықтық күрес 2015
Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша экологиялық құқық бұзушылықтар 2015
Административно-правовой статус подразделений лицензионно-разрешительной системы органов внутренних дел 2014
Договор банковского вклада в Республики Казахстан 2014
Тауарлардың жекелеген санаттарын кеден oдағының кеден шекарасы арқылы өткізудің құқықтық негіздері 2014
АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТ КҰҚЫҚТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ 2014
Контрабандамен байланысты қылмыстар 2014
Қылмысқа қатысушылықтың түсінігі, белгілері, нысандары 2014
Қылмыстық істің басты сот талқылауында қаралу мәселелері және олардың шешілу жолдары 2014
Мемлекеттің қaржылық қызметінің құқықтық негіздері, КазГУ 2014
Адам өміріне қарсы қылмыстарының қылмыстық-құқықтық аспектiлерi 2014
Қазақстан Республикасындағы инвестициялық құқықтық қатынастары 2014
Ұйымдасқан топтармен жасалған пайдақорлық-күш қолданушылық қылмыстарды тергеу 2014
Құқықтық peттey мeханизмiндeгi құқықтық қатынаc‬тың οpны 2014
Государственно-правовые основы регулирования миграционных отношений в Республике Казахстан 2014
Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздардың құқықтық жағдайы 2014
Қазақстан Республикасында комиссия шарты 2014
Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой насильственной преступности 2014
Қaзaқстaн Республикaсындaғы aзaмaттaрдың сaяси құқықтaры мен бостaндықтaры 2014
Қылмыстың объективті жағы: түсінігі, белгілері және қылмыстық құқықтық маңызы 2014
Еңбек құқығының қағидаларының түсінігі, олардың мәні 2014
Ұйымдасқан қылмыстықпен күресу нысандары мен мәселелерi 2014
Адам өміріне қарсы қылмыстарының қылмыстық-құқықтық аспектiлерi 2014
Қазақ халқының дәстүрлі құқық жүйесі 2014
Кедендік құқықтық қaтынacтap 2014
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билер сотының құқықтық қатынастары 2014
Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қылмыcтық зaңнaмacы бοйыншa шпиοнaждың қылмыcтық құқықтық cипaттaмacы 2014
Жалақыны құқықтық реттеу: Теориялық және қызметтік практикалық мәселелері (құқық қорғау орᴦандары) 2014
Воинские преступления в Республике Казахстан 2014
Қазақстан Республикасының шаруа (фермер) қожалығы мүлкінің құқықтық жағдайы 2014
ҚР-да мүлік жалдау шарты 2014
Мемлекеттік қаржылық басқару 2014
Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді құқықтық реттеу 2014
Жaһaндaну кезеңінде терроризмнің күресудің теориялық-құқықтық aспектілері 2014
Қазақстанның Конституциялық құрылымының қалыптасуының тарихы мен қайнар көздері 2013
Халықаралық сипаттағы қылмыстармен күресудің институттық тетіктері 2013
Қазақ халқының дәстүрлі құқық жүйесіндегі негізгі институттар 2013
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу 2013
Павлодар облысының мемлекеттік емес ұйымдары 2013
Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді құқықтық тәртіппен реттеу мәселелері 2013
Себепті байланыс объективтік жақтың институты 2013
Түрмедегі сотталғандардың мінез құлқын сүйемелдеудің жолдары 2013
Адам ұрлау қылмысының қылмыстық-құқықтық түсініктемесі 2013
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің теориялық негіздері мен тәжірибесі 2013
Зaңды тұлғaлaрды құқықтық ұйымдaстыру түрлерi 2013
Қазақстан Респуликасындағы құқықтық реформа 2013
Қылмыстық істер бойынша адвокаттың айыпталушыны қорғау тәсілдері 2013
Тәуелсіздік құқықтың негіздері 2013
Қазақстан Республикасында айналымдағы заттардың контрабандасының криминологиялық және қылмыстық-құқықтық сипаттамасы 2013
Халық санын реттеу саласындағы мемлекеттің функциясы 2013
Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылық 2013
Еңбек құқығының қағидаларының түсінігі, олардың мәні 2012
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі 2012
Мeмлeкeттiк қызмeт пeн бaсқaру мүддeлeрiнe қaрсы сыбaйлaс жeмқoрлық қылмыстaрының мәсeлeлeрiнiң түсiнiгi 2012
Ауаны ластау қылмысының құқықтық сипаттамасы 2012
Саяси партияларды құқықтық тұрғыдан зерттеудің теориялық негіздері 2012
Тонау қылмыстарын тергеу 2012
Қазақстандағы жұмысбастылықтың экономикалық және құқықтық дамуы 2012
Қылмыскердің әлеуметтік позицияларын және әректің зерделеу 2012
Қазақстан Республикасы бойынша еңбекті қорғау мен еңбектік құқықтық қатынастары 2012
ІІО-ы бөліністерінің әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуі 2012
Жерге орналыстыру ҚР жер қатынастарын реттеудің құқықтық әдісі ретінде 2012
Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың жекелеген түрлері және олардың жауаптылық ерекшеліктері 2012
Әйел және еркек жынысты тұлғалардың жыныстық жағдайларының сот-медициналық сараптамаларын ұйымдастыру және жүргізу 2012
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің тұтынушылық несиелеу қызметін құқықтық реттеу 2012
Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері мен шектері 2012
Шаруа (фермер) қожалықтарының қалыптасуы және даму мәселелерін зерттеу 2012
Еңбек қатынастары саласында құқықтарды қорғау және еңбек қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың қылмыстық құқықтық сипаттамасы 2012
Саяси партиялардың конституциялық-құқықтық мәртебесі 2012
Қазақстан Республикасының бюджетінің түсімдері мен шығыстарын құқықтық реттеу 2012
Қазақстандағы жұмысбастылықтың экономикалық және құқықтық дамуы 2012
Қылмыскерлікті және қылмыскердің әлеуметтік позицияларын зерделеу 2012
Ішкі істер органдарының әкімшілік-құқықтық қызметінің әдістері мен нысандары 2012
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 2012
ҚР-да жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің құқықтық реттелуі 2012
Қылмыстардың қайталануы және үкімдердің жиынтығына байланысты мәселелер 2012
ҚР кәмелетке жасы толмағандар арасындағы қылмыс және оның алдын алу жолдары 2012
ҚР банктік несиелеу ұйымдастыру және басқару мәселелері 2012
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының интерпол қылмыстылықпен күресінің құқықтық проблемалары 2012
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің тұтынушылық несиелеу қызметін құқықтық реттеу 2012
Мүлікті жалдау шартының түснігі және элементтері 2012
Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен агрессивті балалармен жұмыс істеу 2012
Банктік қызмет көрсетуді азаматтық-құқықтық реттеу (теориялық аспектілері) 2012
Қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің бірлестігінің конфедеративтік нысандардарғы бірігуінің тенденциялары 2011
Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылық және жазадан тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларын қолдану арқылы босату 2011
Қазақстан Республикасының жер нарығының құқықтық реттеу мәселесі 2011
Экономиканың қазіргі жағдайындағы салықтық заң бұзушылықтар және салықтық берешектерді қарыздарды мәжбүрлі түрде өндіріп алу 2011
Қазақстандағы жұмысбастылықтың экономикалық және құқықтық даму динамикасын талдау 2011
Қазақстан Республикасы Агроөнеркәсіптік кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық-құқықтық бағыттары 2011
Есірткі заттардың заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды тергеу 2011
Міндетті сақтандыру шарты 2011
Маскүнемділікпен, алкоголизммен күресудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру 2011
Кәсіпкерлердің жекелеген санаттарына ұсынылатын салықтық жеңілдіктердің құқықтық негіздері және олардың түрлері 2011
Адам ұрлау қылмысы 2011
Дағдарыстан кейінгі мемлекеттің экономикалық және құқықтық саясатының ерекшеліктері мен жаңа басымдықтары 2011
Атқару өндірісі және борышкердің мүлкінен өндіріп алу механизмі 2011
«Неке және отбасы туралы» заңы бойынша неке шарты 2011
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2011
Қазақстан Республикасындағы қадағалау тәртібінде қайта қарау институты 2011
Қазақстанда еңбек нарығының экономикалық - құқықтық реттеудегі дамуын талдау 2011
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің гарнизондық және қарауылдық жарғысы: қарауыл бастығы міндеттері 2011
Азаматтық іс жүргізудегі адвокаттың құқықтық жағдайы 2011
Қазақстан Республикасы Агроөнеркәсіптік кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық-құқықтық бағыттары 2011
Қазақстан Республикасының сот билігіндегі үкім 2011
Орман қорын құықтық қорғау 2010
Еңбек қатынастары саласында құқықтарды қорғау және еңбек қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың қылмыстық құқықтық сипаттамасы 2010
Қылмыстық құқықтағы мерзімдер ұғымы 2010
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құқықтық мәртебесі 2010
Сақтандыру құқықтық қатынастары 2010
Қылмысты істеу сатыларының түсінігі мен түрлері 2010
Жаңадан ашылған мән жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау 2010
Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларының құқықтық реттеуі 2010
Қазақстан Республикасы заңдары бойынша жеке кәсіпкерлік 2010
Айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету 2010
Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелердің түсінігі мен қайнар көздері 2010
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы 2010
Жер мәмілелерінің құқықтық реттеудегі тетігі ретінде жасалатын мәмілелердің маңызы мен ерекшелігі 2010
Инвестициялық құқықтық қатынастар 2010
Тінту жүргізудің тактикасы 2010
Дәлелдемелердің түсінігімен қайнар көздерінің арақатынасы 2010
Жаза тағайындаудың бастамасы, түсінігі және мәні 2010
Салықтан жалтаруға байланысты салық санкциялары 2010
Қазақстан Республикасындағы жерге орналастыру құқықтық негіздері және қатынастары 2010
Қазақстан Республикасының адам және азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары және міндеттері 2010
Сот отырысында алқабилер қатысуымен жүргізілетін сот өндірісіндегі адвокат: риторикалық аспект 2010
БҰҰ қызметіндегі адам құқы мәселесінің қорғалуы 2010
Қазақстан Республикасының Конституциясы 2010
Азаматтық іс жүргізудегі тараптар, олардың құқықтары мен міндеттері 2010
Қылмыстық процестегі тараптардың тең құқықтылығы мен сайыскерлігі қағидасы 2010
Мигранттардың қылмыстарының криминологиялық сипаттамасы 2010
Жеке адамның бостандығына қарсы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы 2010
Талап өндірісі 2010
Қазақстан Республикасының прокуратурасының құрылуы мен даму тарихы 2010
Азаматтық құқық бойынша өкілдік институты 2010
Билер мен батырлар институты 2010
Парақорлық қылмысының қылмыс құрмдары 2010
Интерпол 2010
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері 2010
Қазақстан Республикасындағы президенттік-парламенттік басқару нысанындағы жергілікті өкілді органдар 2010
Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы жер нарығының құқықтық негіздері 2010
Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу принципі 2010
Қазақстан Республикасының бюджетінің түсімдері мен шығыстарын құқықтық реттеу 2010
Қылмыстық заңның кері күші 2010
Жеке адамға қарсы қылмыс 2010
Қылмыстық жауаптылық және жауаптылықтан босату шарттары 2010
Қазақстан республикасының заңдары бойынша меншік түрлері 2010
Банктік қызметті аудиторлық тексерудің құқықтық негіздері 2010
Еңбекті қорғауға байланысты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі мәселелер 2010
Өндірісте мәмiлелердi нотариалды куәландыру 2010
Қазақстан Республикасында бұзылған еңбек заңнамасы бойынша туындайтын қатынастардың құқықтық реттелуі мен мәселелері 2010
Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеудің механизімдері 2010
Қазақ әдет құқығындағы хан институты 2010
Шешім тағайындау 2010
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру шарты 2010
Азаматтық құқықтағы мерзім, мерзім түрлері, талап қою мерзімі, азаматтық құқықтағы мәселелер 2010
Қылмыстық жауапкершіліктен босату 2010
Жасөспірімдер бойында құқықтық сананың қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу 2010
Сот билігінің конституциялық-құқықтық негіздері 2010
Кәмелет жасқа толамағандардың құқықтары бұзулу барысында ішкі істер органдарының атқаратын қызметтері және қолданатын шаралары 2010
Алдын ала тергеудің аяқталуы 2010
Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді тоқтата тұру 2010
Дәлелдемелердің түсінігі және белгілері 2010
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы 2010
Жер қойнауын пайдаланушылардың қызметіне салық салуды құқықтық реттеу 2010
Ұлттандырудың өзекті мәселелері 2010
Қылмысты саралау және оның ұғымы 2010
Қылмыстық заң бойынша жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлары 2010
Қазақстан Республикасында агро өндірістік кешенді дамытудың мемлекеттік құқықтық реттеу механизмі 2010
Азаматтық құқықтағы мәміле институты 2010
Қылмыс құрамын саралаудың заңды негізі 2010
Жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптама 2010
Қазақстан Республикасының сайлау институты 2010
Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңдардың қалыптасуы мен даму тарихы 2010
Азаматтық істер бойынша атқару өндірісі 2010
Қылмыстық процестегі дәлелдемелерді жіктеу 2010
Мұсылман құқығының жүйесі 2010
Кәмелетке толмағандарға жазаларды қолдану және атқару 2010
Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу 2010
Қылмыс жасауға дайындық және оған жаза тағайындау 2010
Кейбір жағдайларда өлікті қылмыс болған жерде тексеріп қарау 2010
Мемлекеттік басқару органдарының лауазымды тұлғаларын заңдылық және құқықтық тәртіпті нығайту 2010
Қазақстан Республикасы жер қорларының құқықтық жағдайы 2010
Қазақстан Республикасындағы есірткі заттардың немесе жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымының қылмыстық–құқықтық сипаттамасы 2010
Бірінші сатыдағы сотта қылмыстық істі қарау 2010
Патенттік құқық және Қазақстан Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау 2010
Қазақстан Республикасындағы валюталық реттеу мен қадағалаудың құқықтық негіздері 2010
Интерпол халықаралық қылмыстық полиция ұйымы 2010
Қазақстан Республикасындағы адам қорлаудан және жала жабудан қорғау 2010
Сақтандыру шарты және құқықтық реттеу мәселелері 2010
Қазақстан Республикасының сайлау институты 2010
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде еңбек шарттарын жасасу және бұзу негіздері 2010
Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттері 2010
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары 2010
Затттық құқық, меншік құқықтың жалпы сипаттамасы 2010
Жер- құқытық қорғау жер учаскісі ретінде 2010
Ерлі - зайыптылардың, ата-аналар мен балалардың, қорғаншылар мен қамқоршылардың жеке және мүліктік құқықтары 2010
Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесі 2010
Банктік шот және салым шарттары 2010
Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы 2010
Парақорлық пен парақорлықтағы делдалдық қылмысы 2010
Қазақ хандығының құрылуы және оның маңызы 2010
Істі сотта қарау 2010
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құқықтық жағдайы 2010
Жеке адамға карсы қылмыстар 2010
Әскери қылмыстардың түрлері 2010
Қазақстан Республикасының заңнамаларына негіз азаматтың және адамның еңбек ету құқықтарын қамтамасыз етуде жолдауларды қарау 2010
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 2010
Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің құқықтық мәртебесі 2010
Абайсызда кісі өлтіру 2010
Қылмыстық құқықтағы айыппұл 2010
Мeмлeкeттiк қызмeт пeн бaсқaру мүддeлeрiнe қaрсы сыбaйлaс жeмқoрлық қылмыстaрының мәсeлeлeрiнiң түсiнiгi 2010
Жерге жеке меншік құқығы 2009
Халық санын реттеу саласындағы мемлекеттің функциясы 2009
Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеу 2009
Азаматтық құқықтағы меншік құқықтарын құқықтық ретте 2009
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 2009
Интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне байланысты құқықтық қатынастар 2009
Азаматтық құқық бойынша өкілдік институты 2009
Құқықтық мемлекет теориясы 2009
Ислам банкінің Қазақстан Республикасындағы құқықтық жағдайы 2009
Кеден ісі аясындағы қылмыстар 2009
ҚР ақша жүйесінің құқықтық негіздері 2009
Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) шарты 2009
Қылмыстық сатыларды зерттеп, олардың белгілері және түрлерін қарастыру 2009
ҚР ақша жүйесінің құқықтық негіздері 2009
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы мен күресу 2009
Экономика саласындағы қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы 2009
Азаматтық іс бойынша прокурордың құқықтық жағдайы 2009
ЖШС – тің жұмыс істеу барысындағы азаматтық-құқықтық түсінігі және жауапкершілігі 2009
Еңбек заңдары бойынша қатынастар 2009
Сотта мемлекет мүддесін білдіру―прокуратура қызметінің бағыты ретінде 2009
Қазақстан Республикасының несиелік қатынастардың құқықтық негіздері 2009
Қоршаған ортаны қорғаудағы экологиялық құқықтық мәселелері 2009
Қолданылып жүрген қылмыстық заң бойынша жаза жүйесі және оның түрлері 2009
Міндеттемені орындалуын қамтамасыз ету ұғымы және тәсілдері 2009
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңнамасының дамуы 2009
Парламент құзыреті және оны жүзеге асыру 2009
Қазақстандық және халықаралық құқықтағы салық міндеттемесінің орындалуы 2009
Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық-құқықтық негіздері 2009
Қазақстан Республикасы қылмыстық заңының құрылысы 2009
Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қылмыстар 2009
Сатып алу - сату шарты 2009
Қазақстан Республикасындағы неке шарт институтын зерттеу 2009
Кәмелетке толмаған қылмыскерлерге жаза тағайындаудың ерекшеліктері 2009
Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaды төлеуден жaлтaрудың aлдын-aлу 2009
Тәуелсіз Қазақстанның конституциялық дамуы 2009
Банкроттықтың түсінігі және банкроттық рәсім 2009
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шарты 2009
Зорлық қылмыстары, бұзақылық және олардың криминологиялық сипаттамасы 2009
Қылмыстық жаза тағайындау 2009
Атмосфералық ауаны қорғаудың құқықтық реттелуі 2009
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдемелер 2009
Қылмыстық істің басты сот талқылауында қаралу мәселелері 2009
Адам және азамат құқықтары, бостандықтары мен міндеттері 2009
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметін құқықтық реттеу 2009
Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау 2009
Заңды тұлғалардың салық есебі 2009
Алматы қаласы «құтқару қызметінің» төтенше жағдайлар кезінде құтқару жұмыстарын ұйымдастыруы және өткізуі 2009
Міндеттеменің бұзылғандығы үшін жауапкершілік 2009
Азаматтық сот ісін жүргізуге адвокаттың қатысуы: проблемалық мәселелері 2009
Қылмыстық заң бойынша жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар 2009
Сот тергеу органдарының 20 жылдардың аяғы мен 30 жылдардың басындағы шаруашылық науқандардағы қызметі 2009
Ауыл шаруашылық шарттардың жекелеген түрлері 2009
Контрабанда үшін жауаптылық 2008
Азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелердің пайда болу шарттары 2008
Қазақстан Республикасы Үкіметінің билікті бөлу принципімен сәйкес конституциялық-құқықтық уәкілеттігі 2008
Қылмыс жасауға қасақана оқталу және өз еркімен бас тарту 2008
Ұйымдағы құжат және құжат жұйесінің мәні 2008
Сот шығындары 2008
Қасақана қылмыс және оның түрлерін зерттеу 2008
Халықаралық ұйымдар 2008
Мұрагерлік құқықтың негіздерін құқықтық реттеу 2008
Кеден бақылау органдарының контрабанданы алдын-алуы 2008
ҚР қылмыстық заңдары бойынша банданың белгілері мен түрлері 2008