Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелердің пайда болу шарттары

КІРІСПЕ.........................................................................................................…...3
1 - ТАРАУ АЗАМАТТАРДЫҢ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЗИЯН КЕЛТІРУ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ МӘНІ, ТҰСІНІГІ ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕРІ
1.1 Азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелердің мәні және түсінігі.............................................7
1.2 Азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелердің белгілері...........................................................16
2 - ТАРАУ АЗАМАТТАРДЫҢ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЗИЯН КЕЛТІРУ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ ШАРТТАРЫ......17
2.1 Азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершіліктің пайда болу шарттары...........................................................18
2.1.1 Зиян, жауапкершіліктің пайда болу шарты ретінде......................20
2.1.2 Кінә, оның түсінігі, белгілері және нысандары.............................23
2.1.3 Әрекеттің (әрекетсіздіктің) құқыққа қайшылығы, оның түсінігі және нысандары..............................................................................27
2.1.4 Себепті байланыс және оның түсінігі. Себепті байланыс туралы теориялар..............................................................................................................29
2.2 Жауапкершілік шараларына жатпайтын азаматтардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттмелердің пайда болу шарттары..........................................................................................………32
3 – ТАРАУ АЗАМАТТАРДЫҢ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫНА КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯННЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ ӨТЕУ МЕН ӨНДІРІП АЛУ ТӘРТІБІ………………………………………………35
3.1 Азаматтардың денсаулығына келтірілген зиянның көлемін анықтау және оны өтеу тәртібі..................................................................................………….37
3.2 Азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өндіріп алу тәртібі.......................................................................................................……….46
3.3 Асыраушысының қайтыс болуына байцланысты келтірілген зиянның көлемін анықтау және оны өтеу.................................................................……49
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................54
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ................................................................58

Жұмыстың көлемі: 58 бет

Бағасы: 8000 тг

Жыл: 
2008