Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіптік оқыту

Алматы облысы, Жаркент қаласындағы №18 кәсіптік мектеп жүйесіндегі оқу орындарының оқу-өндірістік жұмысына қысқаша сипаттама

Мазмұны

 

Кіріспе.....................................................................................................................            6

1. Алматы облысы, Жаркент қаласындағы №18 кәсіптік мектеп жүйесіндегі оқу орындарының оқу-өндірістік жұмысына қысқаша сипаттама..............................................................................................................            9

1.1. Алматы облысы, Жаркент қаласындағы №18  кәсіптік мектебінің оқу мекемесі туралы жалпы мәлімет...........................................................................      9

1.2.      Алматы облысы, Жаркент қаласындағы №18 Кәсіптік мектептің материалдық-техникалық базасы.........................................................................          15

2.  Қазіргі замандағы педагогикалық оқыту технологиялар .....................       18

2.1. Оқыту технологиясының жалпы сипаттамасы.............................................          18

2.2.  Модульдік оқыту технологясы ....................................................................            26

2.2.1. Технологиялардың теориялық негіздері....................................................           26

2.2.2. «Оқытатын модуль» түсінігі.......................................................................           30

2.2.3. Модульдік оқытудың ұстанымдары...........................................................           32

2.2.4. Модульдік оқытудағы оқу курсы мазмұнының құрылымының ерекшеліктері..........................................................................................................           37

2.2.5. Модульдік оқытудағы педагогикалық ұйымдастырудың ерекшеліктері......................................................................................................... 39

2.3. Пәнді оқыту кезінде оқытушының алатын рөлі...........................................           39

2.4. Маманда пән бойынша білім, білік және дағды жүйелерінің  қалыптасуындағы тақырыптың орны мен мәні...................................................            43

3. « Ауылшаруашылығы машиналар» пәні бойынша оқу-тәрбие процесінжоспарлау..............................................................................................  45

3.1. « Ауылшаруашылық машиналар»пәні бойынша теориялық білімдердің оқу құжаттарын жасау...........................................................................................     45

3.1.1. Тақырыптық – перспективалық жоспар.....................................................          45

3.1.2. Сабақтың блок-сұлбасы...............................................................................           47

3.1.3. Сабақтың өткізу әдістемесін жасау............................................................            52

3.1.4.Оқушылардың тақырып бойынша сабақтағы танымдық қызметін белсендірудің тәсілдері.......................................................................................... 52

3.1.5. Пәнаралық байланыс кестесі.......................................................................           53

4.  Ауыл  шаруашылық  машиналарында  жұмыс  істеген  кездегі қауіпсіздік  шаралары. Өртке қарсы іс-шаралар..........................................   56

Қорытынды........................................................................................................... 59

Пайдаланылған әдебиеттер ...............................................................................  60

 

Жұмыстың көлемі: 56 бет

Бағасы: 5000 тг

 

Жыл: 
2011