Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің құрылымы

Кіріспе.....................................................................................................................3

І. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдерді оқытудың лингвистикалық негіздері……...8
1.1. Дауыс ырғағының сөзде атқаратын рөлі…………………………………..8
1.2. Ағылшын тіліндегі сұраулы сөйлемдердің құрылымы.............................15
1.2.1. Сұраулы сөйлем дауыс ырғағының ерекшеліктері.................................17
1.2.2. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлем дауыс ырғағының қазақ тілінен айырмашылығы мен ұқсастықтары.........20
1.3. Ағылшын тілінде дауыс ырғағын меңгерудегі қазақ тілді студенттердің кездестіретін қиыншылықтары............24
Бірінші бөлім бойынша түйін.............................................................................29

ІІ. Тілдік жоғары оқу орнындағы қазақ тілді студенттерге ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің дауыс ырғағын оқыту әдістемесінің негіздері.................................................................................................................30
2.1. Ағылшын тіліндегі сұраулы сөйлемдердің дауыс ырғағын оқытудың негізгі принциптерінің мәні.........................30
2.2. Қазақ тілді студенттерге ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің дауыс ырғағын оқыту әдістемесінің үлгісі.....33
Екінші бөлім бойынша түйін..............................................................................38

ІІІ. Тәжірибелік оқыту үрдісі..............................................................................39
3.1.Тәжірибелік оқытуды ұйымдастыру............................................................39
3.2.Тәжірибелік оқытуды жүргізу......................................................................42
3.3.Нәтижелерді қорытындылау.........................................................................45
Үшінші бөлім бойынша түйін.............................................................................56

Қорытынды...........................................................................................................58

Қолданылған әдебиеттер тізімі...........................................................................61

Жұмыстың көлемі: 61 бет

Бағасы: 8000 тг.

Жыл: 
2008