Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Биология (өсімдіктану), зоология (жануартану), экология, медицина

Биологиялық зерттеулерде молекулалық маркерлерді пайдаланудың тиімділігі

Нормативтік сілтемелер 3
Анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар 4
Аннотация 5
Кіріспе 6
Негізгі бөлім
1 Генетикалық зерттеулердегі ДНҚ маркерлер: маркерлердің түрлерi, қасиеттері және қолдану аясы 9
1.1 Рестрикциялық полиморфизмнің талдауына негiзделген ДНҚ - маркерлер 10
1.1.1 Биохимиялық маркерлер 12
1.1.2 Ақуызды маркерлер 13
1.2 Амин қышқылдарынан белоктардың түзілу механизмі 15
1.3 Белок конформациясы 20
1.3.1 ДНҚ-ны құрайтын белок молекулалары 22
1.3.2 Рибосомада белок синтезінің реакцияларын жүруі 26
1.3.3 Белоктардың биосинтезі және оны реттеу 27
1.3.4 Белок құрамындағы амин қышқылдарының генетикалық ролі 32
2 ДНҚ полиморфизмін талдау әдістері
2.1 РФҰП негізіндегі молекуларлық маркерлер 32
2.2 Полимераздық тізбектік реакция әдісі көмегімен геном полиморфизміне талдау жасау 33
2.2.1 RAPD талдау 33
2.2.2 ISSR маркерлер 35
2.2.3 STS (Sequence Tagged Sites) маркерлер 36
2.2.4 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 37
2.2.5 Сомаклондық өзгерістерге кешенді талдау 38
2.3 Өсiмдiктердiң геномын молекулалық-генетикалық деңгейде зерттеу үшiн ПТР әдісін қолдану 39
2.4 Микросателлиттер және оның түрлерi 41
2.4.1 Геномды микросателлитті кезектесулер көмегімен зерттеу әдістері 43
3 Зерттеу нысаны мен әдістері
3.1 Зерттеу нысаны 46
3.2 Зерттеу әдісі 48
4 Зерттеу нәтежелері мен талқылаулар
4.1 Цистанхенің әр алуан популяциясындағы ақуыздар мен ферменттердің құрамы 49
4.2 Өсімдіктердің ДНҚ полиморфизмін зерттеуде молекулалық маркерлердің қолданылуы 53
Қорытынды 58
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 59

Жұмыс көлемі: 59 бет
Бағасы: 10000 тг.

Жыл: 
2012