Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Жергілікті өзін-өзі басқару органдары: жағдайы және даму басымдылықтары

КІРІСПЕ

I тарау. МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ТЕОРИЯ-
ЛЫҚ - ӘДІСТЕМЕЛІК АСТАРЛАРЫ

1.1 Жергілікті өзін-өзі басқарудың маңызы, заңдық қалыптасуы негіздері мен дамуы
1.2. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің теориялық аспектілері: даму барысы мен болашағы
1.3. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың шетелдік тәжірибесі және оны елімізде қолдану мәселелері.

II тарау. ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ІС ӘРЕКЕТІ

2.1 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржылық қызметі.
2.2. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мәселесінің мемлекеттік маңыздылығы.

III тарау. ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖОЛДАРЫ МЕН БАҒЫТТАРЫ..

3.1. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін және олардың мемлекеттік басқару органдарымен өзара байланысын жетілдіру
3.2. Елдегі Конституциялық реформалар жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін енгізудің заңнамалық негізі

ҚОРЫТЫНДЫ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Жұмыстың көлемі: 78 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2009