Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Жер алмұрты өсімдігі гүлінің құрамындағы ББЗ кешенін іздестіру

НОРМАЛЫҚ СІЛТЕМЕЛЕР 6
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР 7
АНЫҚТАМАЛАР 8
КІРІСПЕ 9
1 ӘДЕБИ ШОЛУ 11
1.1 Жер алмұрты өсімдігі 11
1.2 Жер алмұрты өсімдігін морфологиялық суретеу 15
1.3 Жер алмұрты өсімдігінің сорттары 16
1.4 Жер алмұртының химиялық құрамы 18
1.5 Жер алмұрты құрамындағы ББЗ маңызы мен қолданылуы 21
1.6 Өсімдіктер құрамынан ББЗ бөлу және анықтау әдістері 22
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 26
2.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау 26
2.2 Шикізаттың күлділігін анықтау 26
2.3 Экстрактивтілікті анықтау 27
2.4 Биологиялық белсенді заттарды анықтау 28
2.5 Қағазды хроматография үшін пайдаланылатын еріткіштер жүйесі 34
2.6 Май қышқылдарын анықтау 34
2.7 Амин қышқылдарын анықтау 35
2.8 Дәрумендердің сандық мөлшерін анықтау 36
2.9 Жоғары критикалық флюидті (ЖКФ) СО2 экстракциясы 38
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 42
3.1 Биологиялық белсенді заттарды анықтау 42
3.2 Микро - және макро-элементтердің сандық көрсеткіштері 42
3.3 Амин қышқылдарын сараптау 44
3.4 Май қышқылдарын сараптау 46
3.5 Жер алмұрты гүлінің құрамындағы дәрумендер мөлшері 47
3.6 Биологиялық белсенді заттарды алу 48
3.7 Жоғарыкритикалық флюидті (ЖКФ) СО2 экстракциясын талдау 51
ҚОРЫТЫНДЫ 54
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 55
ҚОСЫМШАЛАР 59

Жұмыс көлемі: 60 бет.

Бағасы: 7000 тг.


Жыл: 
2014