Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Тегін жүктеу

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды реттеу

Курстық жұмыстар

КІРІСПЕ

І ТАРАУ.  Валюта  нарығы  және  валюталық  реттеу  туралы жалпы  түсінік. 4

1.1.  Валюта  нарығы  және  валюталық  операциялар..............................4

1.2.  Валюталық   нарығын  реттеудің мағынасы мен қажеттілігі...........7

1.3. Валюта нарығын  бақылаудың негізгі бағыттары.............................8

ІІ ТАРАУ. КАПИТАЛ ҚОЗҒАЛЫСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРды  реттеу.................................10

2.1.    Негізгі  ұғымдар  мен  жалпы  ережелер........................................10

2.2.    Резиденттердің  кредит  алуымен  және  резидент  еместердің   резиденттердің  экспорт-импорт  мәмілерін  кредиттеуімен байланысты операцияларын  тіркеу 15

2.3.    Резидент  еместердің  Қазақстан  Республикасына  тікелей  және  порфельдік  инвестицияларын  тіркеу 17

ІІІ  ТАРАУ. Қазақстан  Республикасында  валюта нарығын  реттеу 24

3.1. Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүзеге асыратын резиденттер мен резидент еместердің  құқықтары  мен міндеттері. 24

3.2. Қазақстан  Республикасында  валюта  операцияларын жүргізу ережесі. 25

ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................26

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР..................................................28

Жыл: 
2008
Жүктеу (25.11 Кб)