Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Кәсіпорын ақша қаражаттарын есепке алу, талдау және аудиттік тексеру

КІРІСПЕ 4
1 Ақша қаражаттарының əлеуметтік-экономикалық мағынасы 6
1.1 Ақша қаражаттары жəне олардың экʙиʙаленттердің түсінігі, мəні 6
1.2 Ақша қаражаттарын талдауын, аудитін жүргізу əдістері мен тəсілдері 14
1.3 Ақша қаражаттары есебінің, талдауы мен аудиттеу талаптары жəне олардың даму бағыттары 22
2 АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛЫП ЖАТҚАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ 26
2.1 Ақша қаражаттарының қозғалыстарын құжатпен ресімдеу ережелері мен тəртіптері 26
2.2 Ақша қаражаттары қозғалысы бойынша есептіліктің құрамы мен құрылымы 35
2.3 Ақша қаражаттарының, экономикалық жəне ақша экʙиʙаленттерінің синтетикалық жəне талдау есебі 43
3 АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ТАЛДАУЫ ЖӘНЕ АУДИТІ 52
3.1 Ақша қаражаттарының түсу көздері мен жұмсау бағыттарын талдау 52
3.2 Ақша қаражаттарының аудиті 57
ҚОРЫТЫНДЫ 62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64
А-Қосымшасы - Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беруді жасау үшін әзірленген (жұмысшы) кестесі 66
Ә-Қосымшасы - 2012 жылдың ішінде «Пром Транс менеджмент» ЖШС-нің ақшалай қаражат қозғалысын талдау 68
Б-Қосымшасы - «Пром Транс менеджмент» ЖШС-нің тікелей әдіс бойынша шешу 71
В-Қосымашсы - «Пром Транс менеджмент» ЖШС-нің ақша айналымы туралы есеп беру – тікелей әдісі 72
Г-Қосымшасы - «Пром Транс менеджмент» ЖШС-нің ақша айналымы туралы есеп беру – жанама әдісі 73
Д-Қосымшасы - «Пром Транс менеджмент» ЖШС-нің ақша айналымы туралы есеп беру – жанама әдісі 74
Е-Қосымшасы – «Пром Транс менеджмент» ЖШС кіріс касса ордері 75
Ж-Қосымшасы – «Пром Транс менеджмент» ЖШС кіріс және шығыс касса құжаттарын тіркеу журналы 76
З-Қосымшасы- «Пром Транс менеджмент» ЖШС кассалық кітабы 77
И-Қосымшасы – «Пром Транс менеджмент» ЖШС ақша қаражаттарын түгендеу кесімі 78
Қ-Қосымшасы - Кассирдің материалдық жауапкершілігі туралы келісім-шарт 79

Жұмыс көлемі: 79 бет
Бағасы: 12000 тг.

Жыл: 
2013