Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Мектепте бейорганикалық химияны оқытуда виртуальды зертханалық жұмыстарды қолдану

Нормативтік сілтемелер...................................................................

            Дипломда қолданылған қысқартылған сөздер.........................

            Кіріспе...............................................................................................

І          Әдебиеттік шолу..............................................................................

1          Мектептің оқу пәндері жүйесіндегі бейорганикалық химия пәнінің алатын орны...................................................................

1.1       Орта мектепте бейорганикалық химия пәнін оқытудың қазіргі кездегі жағдайы................................................................................

1.2       Мектепте бейорганикалық химия пәнінің мазмұны.....................................................................................

2          Ақпараттық технологияны қолданып бейорганикалық химияны оқыту әдістемесі...........................................................

2.1       Білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану мәселелері...................................................................................

2.2       Мектепте бейорганикалық химия пәнін ақпараттық технология құралдарын қолданып оқыту әдістері............................................

ІІ         Эксперименттік бөлім......................................................................

3          Қазіргі таңда бейорганикалық химияны оқытудың мәселелері...................................................................................

3.1       Бейорганикалық химияны оқытуда виртуальды зертханаларды қолданудың тиімді жолдары.....................................................

3.2       Бейорганикалық химияны оқытуда виртуальды зертханаларды пайдану..............................................................................................

3.3       Педагогикалық сараптама жасау және оның нәтижесі.......................................................................................

ІІІ       Қорытынды.......................................................................................

            Қолданылған әдебиет көздерінің тізімі..........................................

            Қосымшалар.....................................................................................

Жұмыстың көлемі: 55 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2014