Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Мектепте электролиттік диссоциация тақырыбын оқытуда «үшөлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық технологиясын пайдалану

Нормативти сілтемелер.................................................................
Анықтамалар .................................................................................
Атаулар мен қысқартулар.............................................................
Кіріспе ............................................................................................
І
І.1 Әдебиеттік шолу............................................................................
Химия пәні арқылы оқушылардың құзыретін қалыптастыру
І.1.2 Химия сабағын оқытуда қолданылатын қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар......................................................
І.1.3 Оқушылардың құзіреттілігін қалыптастырудағы оқытудың «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» педагогикалықтехнологиясының орны
ІІ Эксперименттік бөлім
ІІ.2.1 Оқытудың «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясын пайдаланудың мүмкіндіктері ............................
ІІ.2.2 Оқытудың «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясы нәтижеге бағытталған білім берудің тиімді механизмі.......................................................................................
ІІ.2.3 Нәтіжелер және оларды талқылау................................................
Оқытудың «үшөлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық технологиясын мектепте электролиттік диссоциация тақырыбын оқытуда пайданалу.................................................
ІІІ Қорытынды.....................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер .........................................................
Қосымшалар...................................................................................

Жұмыс көлемі: 72 бет.

Бағасы: 7000 тг.


Жыл: 
2014