Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Психология

Оқытушылар мен студенттердің тұлға аралық қарым-қатынасын эмпирикалық зерттеу

Кіріспе.................................................................................................................4
1. Жоғарғы білім беру жүйесіндегі тұлға аралық қарым-қатыстың
психологиялық ерекшеліктері
1.1.Жоғарғы білім беру жүйесінде тұлғааралық қатынас субъектілерінің
сипаттамасы.................................................................................................17
1.2.Оқытушылар мен студенттердің тұлға аралық қарым-қатынасы өзара
әрекеттесу формасы ретінде.......................................................................29
1.3.Оқытушылар мен студенттер арасындағы тұлға аралық қатынас
стильдері мен оның өнімділігі....................................................................35
2. Оқытушылар мен студенттердің тұлға аралық қарым-қатынасын
эмпирикалық зерттеу
2.1.Зерттеудің мақсаты, болжамы мен міндеттері........................................37
2.2.Зерттеудің әдістемелерінің сипаттамасы.................................................40
2.3.Зерттеу мәліметтерінің сандық өңделуі мен сапалық талдауы.............49
Қорытынды.....................................................................................................51
Пайдаланған әдебиеттер тізімі....................................................................54

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 6000

Жыл: 
2010