Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Биология (өсімдіктану), зоология (жануартану), экология, медицина

Рапстың агробиологиялық және агротехникалық ерекшеліктері

Кіріспе...........................................................................................................................5
І тарау. Әдебиеттерге шолу. ...................................................................................8
1.1.Рапс өсімдігіне жалпы сипаттама.......................................................................8
1.2.Өсімдік майлары және оның биологиялық құндылығы..................................14
1.3.Рапс мол өнімді тағамдық, малазықтық дақыл.................................................24
1.4. Рапстың халық шаруашылығындағы маңызы.................................................29

II –тарау. Рапстың агробиологиялық және агротехникалық ерекшеліктері.......33
2.1. Рапстың систематикадағы орны мен морфобиологиялық ерекшелігі..........33
2.2 . Рапстың агробиологиялық ерекшелігі.............................................................35
2.3. Рапстың агротехникалық ерекшелігі...............................................................37

ІІІ тарау. Рапстың маңызы, өсірілетін аудандары өнімділігі сорттары..............42
3.1. Жамбыл облысының топырақ-климаттық жағдайы.......................................42
3.2. Топырақты өңдеу, Рапсты себу мезгілі, мөлшері, әдісі және тереңдігі.......46
3.3 . Егістікті күтіп – баптау, фенологиялық зерттеу жасау.................................47

ІV тарау. Зерттеу нәтижелері...................................................................................50
4.1. Жалдап егу технологиясы бойынша егілген Рапс өсімдігінің
өнімділігі мен су режимдері...............................................................................50
4.2. Әр түрлі технология бойынша өсірілген күздік рапстың
топырағының сулық режимінің динамикасы....................................................54

Қортынды...................................................................................................................58
Әдебиеттер.................................................................................................................60

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012