Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Саяси партиялардың конституциялық-құқықтық мәртебесі

Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
Түйін

Кіріспе 3

1. Саяси партияларды құқықтық тұрғыдан зерттеудің
теориялық негіздері

1.1 Саяси партиялардың құқықтық құбылыс ретінде
пайда болуының және дамуының мәселелері 7
1.2 Саяси партиялардың құқықтық мәртебесінің түсінігі
және құрылымы 14
1.3 Саяси партиялар конституциялық-құқықтық институт ретінде 17
1.3.1 Саяси партиялардың түсінігі мен функциялары 20
1.3.2 Партиялық жүйелердің мәні мен типологиясы 29
1.3.3 Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың
құқықтық институт ретінде қалыптасуының
конституциялық-құқықтық кезеңдері 37

2. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың
қызметінің конституциялық-құқықтық аспектілері 46

2.1 Саяси партиялардың құрылуының, жұмыс істеуінің
және тарауының құқықтық негіздері 46
2.2 Саяси партиялардың сайлау процесіне қатысуын
құқықтық реттеу 54
2.3 Саяси партиялардың қаржылық қызметін құқықтық
реттеу 61
2.4 Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы

Қорытынды 68

Пайдаланылған қайнар көздердің тізімі 72

Қосымша

Жұмыстың көлемі: 72 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012