Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Педагогика, дефектология

Қазақстанда қашықтықтан оқытудың қалыптасуы мен даму ерекшеліктері

КІРІСПЕ
1 ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІН ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1 Қашықтан оқыту мақсаттары, түрлері, модельдері
1.2 Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін шолу және талдау

2 ҚАЗАҚСТАНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Қашықтықтан оқыту - білім саласындағы нарықтық қатынастарды жетілдіру жолы
2.2 Қашықтықтан білім берудің түсініктік-терминологиялық аппараты
2.3 Қашықтан оқытудың білім саласындағы рөлі мен міндеттері
2.4 Қашықтықтан оқытудың дидактикалық құралдары

3 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
3.1 Жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытудың мәні, мазмұны мен ұғымдары
3.2 Қашықтықтан оқыту бойынша студенттердің кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың теориялық негіздері
3.3 Оқытушылардың жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытуға дайындығының критериальдық моделі
3.4 Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша
зертханалық жұмыс

ҚОРЫТЫНДЫ

Жұмыстың көлемі: 90 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012