Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құқықтық жағдайы

Кіріспе.........................................................................…...…………....….. 4-5
І. Тарау. Қазақстан Республикасының банк жүйесінің сипаттамасы
І.1. Қазақстан Республикасының банктік жүйесінің экономикамыздың бірден-бір негізгі құрамдас бөлігі ретіндегі орны............……….........………6-15
І.2. Банк активтерінің сипаты және оның жіктелуі.............………….…15-20
ІІ. Тарау. Қазақстан Даму Банкінің құқықтық жағдайы
ІІ.1. Банк жүйесіндегі Қазақстанның Даму Банкінің, сондай-ақ екінші деңгейдегі коммерциялық банктер қызметінің бүгінгі даму тенденциялары..……………………………………………………………......21-37
ІІ.2. Қазақстанның Даму Банкінің құқықтық жағдайы.............................37-57
Қорытынды.............................................................................……………58-59
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................…………..60-61

Жұмыстың көлемі: 62 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010