Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Филология, қазақ тілі, әдебиет, іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тіліндегі етістік негізді туынды сөздердің сөзжасамы

.............................................................................................................. 3
1 ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІК НЕГІЗДІ ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ ЖАЛПЫ СИПАТЫ ............................................................................................ 6
1. 1 Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі мен ондағы сөзжасамдық тәсілдер туралы мағлұмат .................................................................................................. 6
1. 2 Етістікті сөзжасамдық ұяның зерттелуі .................................................. 18
1. 3 Етіс тұлғасы туралы ................................................................................. 20
1. 4 Етістікті сөзжасамдық ұяның себепші негізі ....................................... 23
2 ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІК НЕГІЗДІ ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ СӨЗЖАСАМЫ .................................................................................................... 30
2. 1 Етістікті сөзжасамдық ұядағы туынды сөздердің уәжділігі................. 31
2. 2 Етістік негізді туынды сөздердің танымдық сипаты ........................ 36
2. 3 Қазіргі қазақ тіліндегі –у жұрнағының сөзжасамдық қызметі .........39
2. 4 -У тұлғалы қимыл есімінің субстантивтенуі ……………………….. 48
ҚОРЫТЫНДЫ ................................................................................................... 54
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ .............................................. 56

Жұмыстың көлемі: 56 бет
Бағасы: 7000

Жыл: 
2012