Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Биология (өсімдіктану), зоология (жануартану), экология, медицина

Қаракөл қойларының жүн талшығының ұзындығындағы бояу меланинінің орналасуы мен таралуының ерекшелігі

Кіріспе ..........................................................................................................
1. Әдебиетке шолу .......................................................................................
1.1 Қойдың шығу тегі мен биологиялық ерекшеліктері ........................................
1.2 Қаракөл қойларының елтірілерінің селекциялық белгілері ..........................
1.3. Қаракөл қойларының жүніне сипаттама және оның түрлері
1.4. Жүннің физикалық техникалық қасиеттері
2. Зерттеу зерзаты мен әдістері
Жүн талшығының пигменттенуін жарық микроскоп арқылы зерттеу .......
3. Зерттеу нәтижелері ..............................................................................................
3.1. Жүн қоюлығы, жалтырақтығы, жібектілігі және өндәрі қаракөл елтерісі....................................................................................
3.2. Жүн қоюлығы, жалтырақтығы мен жібектілігі...........................................
3.3. Қазақстан сұрлардың жүніндегі меланин құрылымының ерекшелігі
4. Қорытынды ............................................................................................................
5. Әдебиеттер тізімі .....................................................................................

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012