Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Қолданысы шектеулі лексиканы аудару

КІРІСПЕ 3
I ЛИНГВИСТИКАДАҒЫ ҚОЛДАНЫСЫ ШЕКТЕУЛІ ЛЕКСИКАНЫҢ ТҮСІНІГІ 6
1.1 Лексикалық ақпараттың түрлері 6
1.1.1 Лексика деңгейдегі аударма қиындықтары 6
1.1.2 Аудармадағы балама туралы түсінік 14
1.1.3 Лексикалық бірліктерді аударуда контекстің рөлі 24
1.2 Қолданысы шектеулі лексиканың түрлері 26
1.2.1 Қолданысы шектеулі лексиканың классификациясы 26
1.2.2 Қолданысы шектеулі лексиканы аудару тәсілдері 31
II АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ҚОЛДАНЫСЫ ШЕКТЕУЛІ ЛЕКСИКАНЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ 34
2.1 Қолданысы шектеулі лексиканы аудару тәсілдерін қолдану 34
2.1.1 Өтеу тәсілі 34
2.1.2 Транскрипция және транлитерация 45
2.1.3 Түсіндірмелі аударма 48
2.1.4 Калькалау және сәйкестік балама 50
2.1.5 Аудармада қолданысы шектеулі лексиканы түсіріп тастау тәсілі 55
2.2 Ағылшын тіліндегі қолданысы шектеулі лексиканы аударудың әр түрлі тәсілдері қолданылуының салыстырмалы талдауы 58
ҚОРЫТЫНДЫ 61
ПАЙДАЛАНЫЛҒЫН ӘДЕБИЕТТЕР: 65
Қосымша 1 68
Қосымша 2 69

Жұмыс көлемі: 69 бет
Бағасы: 15000 тг.

Жыл: 
2013