Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Басқа да пәндер (журналистика, ауыл шаруашылығы, агротехнология, мұнай-газ, дизайн, спорт, музыка)

Әйелдер ұлттық көйлегін әзірлеу технологиясы және окыту әдістемесі

КІРІСПЕ................................................................................................... 

1 КӘСІПТІК ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ........................................................
1.1 Кәсіптік оқытудың мақсаты мен мазмұны ...........................................
1.2 Кәсіптік оқытудың негізгі ұйымдастыру формалары..........................
1.3 Кәсіптік оқыту әдістемесі.......................................................................

2 ЖОБАЛАНАТЫН ОБЪЕКТІНІ ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ...........
2.1 Шығармашылық ізденістерді талдау.....................................................
2.2 Жобаланатын объектіге қойылатын талаптар.......................................
2.3 Объект үлгілерінің модификациясын жасау.........................................
2.4 Материалдарды негіздеу және таңдау...................................................
2.4.1 Материалдардың сипаттамасы...............................................................
2.4.2 Конфекциондық карта.............................................................................

3 ӨҢДЕУ ӘДІСІ МЕН ҚҰРАЛДАРДЫ ТАҢДАУ..................................
3.1 Өңдеу тәртібі............................................................................................
3.2 Құралдардың сипаттамасы және таңдау...............................................

ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................................

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012