Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Атауыsort icon Жыл
«Стандарт – костинг» жүйесі бойынша басқарушылық есепті ұйымдастыру: отандық кәсіпорындарда қолданылу мүмкіндігі 2012
Ішкі аудиттің әдістемесі 2015
Ішкі бақылаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері 2014
Ішкі бақылаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері 2015
Аудиторлық есеп: құру тәртібі және оны тапсыру 2015
Аудиторлық процедуралар 2015
Аудиторлық қызметті жоспарлау 2015
Аудиторлық қызметтің сыртқы және ішкі бақылау сапасын ұйымдастыру 2015
Аудиторлық қызметтің сыртқы және ішкі бақылау сапасын ұйымдастыру 2015
Аудитті ақпараттық қамтамасыздандыру 2014
Аудитті ақпараттық қамтамасыздандыру 2015
Аудиттің мәні және өзге бақылау түрлерінен айырмашылығы 2014
Аудиттің халықаралық стандарттарының статусы және олардың қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен байланысы 2015
Аудиттің құқықтық негіздері және субъектілері 2015
Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 2011
Аяқталмаған өндірістің бағалануы, түгенделуі және есебі 2012
Ағымдағы жалға беру есебі 2010
Ақша қаражаттарының есебі 2016
Ақша қаражаттарының қозғалысы жөнінде есеп беру 2010
Банктер және банктен тыс мекемелер займдарының есебі 2014
Басқарушылық есептің мақсаты, қызметтері мен міндеттері 2012
Басқарушылық есептегі тұрақты және айнымалы шығындар 2015
Басқарушылық есептегі тұрақты және айнымалы шығындар 2015
Басқарушылық есептегі тұрақты және ауыспалы шығындар 2012
Баға қалыптастыру саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпараттарды дайындау әдістемесі 2012
Бюджеттегі лимиттер және шығыстар есебі 2010
Валюталық операциялар есебі 2016
Валюталық операциялар есебі 2016
Дебиторлық берешектер есебі 2016
Дебиторлық берешектер есебі 2016
Екі жақты жазу 2011
Есеп беруші тұлғалармен есеп айырысуын тексеру 2014
Есеп саясатының аудиті 2013
Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есептесудің есебі 2010
Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешектер есебі 2016
Жалға алынған негізгі құралдар есебі 2014
Калькуляция баптары бойынша өнім өндіруге кеткен шығындар есебін ұйымдастыру 2016
Калькуляция баптары бойынша өнім өндіруге кеткен шығындар есебін ұйымдастыру 2013
Калькуляциялау мазмұны және оның өндірісті басқарудағы рөлі 2013
Капитал есебі 2016
Капитал есебі 2017
Кезең шығындарының есебі 2016
Кредиторлық берешек есебі 2016
Кредиторлық берешек есебі 2016
Кредиторлық берешектер есебі 2016
Кәсіпорында басқарушылық есепті ұйымдастыру 2015
Кәсіпорында басқарушылық есепті ұйымдастыру 2014
Кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын басқару 2013
Кәсіпорындағы қоймадағы қорлар бойынша есебі 2011
Кәсіпорынның есеп және салық саясаты, міндеті мен мазмұны 2017
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді міндеттемелерінің есебі 2011
Мемлекеттік аудит ерекшеліктері 2015
Мемлекеттік аудит және оның ерекшеліктері 2014
Негізгі құралдарды жөндеу бойынша есебі 2011
Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу әдістері мен есепте бейнеленуі 2016
Пайда және залал туралы есептілікті ашып көрсету 2016
Салықтардың бюджетпен есептесу есебі (мүліктік, автокөліктік) 2010
Сыртқы, ішкі аудит салыстыру сипаттамасы 2013
Сыртқы, ішкі аудит салыстыру сипаттамасы 2013
Табыстар мен шығыстар есебі 2011
Тауарлы материалдық қорларды бағалау 2011
ХҚЕС бойынша кәсіпорынның есеп саясаты 2012
Шығындар орталығы бойынша есебінің жүйесі 2013
Шығындарды бағалау әдісі 2013
Экологиялық аудит 2015
Қазақстан Республикасының бюджеттік несиелендіру мәні, қағидалары, критериялары 2014
Қазақстанда бухгалтерлік есепті нормативтік құқықтық реттеу 2011
Қаржы есептілігін ұсыну 2017
Қаржылық есептілігін ұсыну 2016
Қаржылық жалға беру есебі 2010
Қаржылық инвестиция есебі 2010
Қоймадағы материалдық есеп 2015
Қорлар деңгейін бақылау және жоспарлау 2014
Қорлар деңгейін бақылау және жоспарлау 2015
Қорлар деңгейін бақылау және жоспарлау 2014
Қорлар есебі 2017
Қорлар есебі 2015
Қорларды басқару 2013
Қызметкерлердің дебиторлық берешегінің және өзге де қысқа мерзімді активтердің есебі 2015
Қызметкерлердің дебиторлық берешек есебі 2009
Қызметкерлердің дебиторлық берешектерінің және өзге де қысқа мерзімді активтердің есебі 2016
Қызметкерлердің есеп беретін сомасы бойынша дебиторлық берешегінің есебі 2014
Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі 2016
Қысқа мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру 2015
Үстеме шығындар 2013
Үстеме шығындардың есебін ұйымдастыру және отандық тәжірибеде оларды бөлу әдістемесі 2012
Ұзақ мерзімді активтер есебі 2017
Ұзақ мерзімді банктік қарыздар есебі 2011
Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі 2017
Ұйымның кірістерінің есебі 2017
Ұйымның резервтерінің есебі 2016
Ұйымның шығыстарының есебі 2016
ҰЙЫМНЫҢ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ 2015
Өзге де дебиторлық берешектер есебі 2014
Өзге де салықтар бойынша бюджетпен есептесу есебі 2012
Өнімді сатып өткізу мен қызмет көрсетуден алынған кірістер есебі 2016
Өнімді сатып өткізу мен қызмет көрсетуден алынған кірістер есебі 2015
Өндірістің шығынсыздығын талдаудың мәліметтері негізінде басқару шешім қабылдау 2016
Өндірістегі шығындар есебі 2011
Өндірістегі өнімінің бухгалтерлік есебі 2010
Өндіріс‬‬тік ‬‬кәс‬‬іпорындардағы ‬‬м‬атериа‬лдар ‬‬ес‬‬ебі ‬‬м‬ен ‬‬баға‬лау ‬‬әдіс‬‬тері 2015
Өндіріс‬‬тік ‬‬кәс‬‬іпорындардағы ‬‬м‬атериа‬лдар ‬‬ес‬‬ебі ‬‬м‬ен ‬‬баға‬лау ‬‬әдіс‬‬тері 2014
Өндіруге кеткен шығындар есебінін нормативтік әдісінің жүйесі 2012
Өткізілген өнімнің қаржылық есебі 2015
Өткізілген өнімнің қаржылық есебі 2014