Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Аймақтағы тарихи-мәдени туризмнің дамуы (Шығыс Қазақстан мысалында)

 

Кіріспе. 4

Бөлім I. Әдебиет шолу. 6

Қорытынды A. 8

Бөлім IІ. Зерттеу әдістемесі 9

Қорытынды Ә.. 11

Бөлім III. Аймақтағы тарихи-мәдени туризмнің қалыптасуы мен дамуын талдау (Шығыс Қазақстан мысалында) 12

1 Аймақтағы туризмнің дамуын бағалау. 12

2 Шығыс Қазақстан аймағындағы тарихи-мәдени туризмнің даму ерекшеліктері 16

3 Аймақтағы тарихи-мәдени туризмді дамытуды ынталандырудың ұйымдық-экономикалық құралдары   23

4 Нәтижені интерпретaциялaу. 25

Қорытынды Б.. 27

Бөлім IV.  Шығыс Қазақстан аймағындағы тарихи-мәдени туризмді дамытумен қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша ғылыми-тәжірибелік ұсыныстар. 28

Қорытынды В.. 32

Қорытынды.. 33

Әдебиеттер тізімі 35

 

Бет саны: 36

Бағасы: 17000 тг

ЖОО: ҚазГЗУ

Жыл: 
2016