Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Туризм

Атауыsort icon Жыл
Aлмaты облысы Ұйғыр және Рaйымбек aудaндaрындaғы ішкі туризмнің дaмуы 2014
Азия елдерінің туризм саласындағы мемлекеттік саясаты және олардың тәжірибесін заманауи жағдайдағы отандық туризмде пайдалану (мемлекет мысалында) 2017
Аймақтағы тарихи-мәдени туризмнің дамуы (Шығыс Қазақстан мысалында) 2016
Алматы қала дамуының шолу экскурсиялары 2010
Алматы қаласындағы іскерлік туризімнің жағдайы мен даму болашағы 2017
Алматы қаласындағы туризм 2010
Астана қаласында танымдық туризмді дамыту (Ұлттық мұражай негізінде) 2017
Астана қаласындағы қонақ үй рыногының дамуы 2016
Ақтау қаласының туристік жағдайы мен болашағы 2010
Баянауыл ұлттық паркі демалыс пен туризмді ұйымдастыру орталығы 2010
Діни мекемелерде тамақтану қызметін ұйымдастыру 2016
Діни туризм 2010
Еуропа мен Қазақстан арасындағы шоп турлар 2013
Жамбыл облысында емдік туризмнің қалыптасуы 2010
Жанұялық туризмнің дамуы 2013
Келу туризмі және оны оңтайландыру әдістері 2013
Маңғыстау облысының туристік – рекреациялық ресурстары 2010
Маңғыстау өңірінің туристік мүмкіндіктері 2010
Мейрамхана бизнесіндегі event management «Royal Tulip Almaty» қонақ үйі 2017
Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі 2016
Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі 2016
Отандық туризм дамуындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар 2022
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы белсенді туризм және туристік маршруттар 2009
Оңтүстік Қазақстан облысында автобустық турларды ұйымдастыру мен технологиясы 2017
Оңтүстік Қазақстан облысының ерекше қорғалатын территорияларында туризмді дамыту жолдары 2009
Табиғи және мәдени мұра: туристік ресурстар ретінде 2021
ТМД кеңістігіндегі Қазақстан туризмінің дамуы 2012
ТМД кеңістігіндегі Қазақстан туризмінің дамуы 2011
Туризм және қонақүй бизнесіндегі халықаралық ытымақтастықтың мәселелері мен перспективасы (Қазақстан және Ресей мысалында) 2017
Туризм сферасындағы маркетингтік бағдарламаның дамуы 2017
Туризмдегі көрмелік қызметтің дамуы 2017
Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау 2010
Туристік бизнестегі баға саясатын әзірлеу 2021
Туристік кәсіпорынның шаруашылықтық-өндірістік қызметін жоспарлау және ұйымдастыру («Destinations.kz» ЖШС мысалында) 2017
Туристік әрекетті басқару жүйесін жетілдіру 2012
Туристік әрекетті басқару жүйесін жетілдіру 2012
Халықаралық туризм және оның Қазақстан Республикасындағы даму жолдары 2022
Халықаралық туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы 2014
Шығыc Қaзaқcтaн облыcының eмдiк тyризмның дaмуы 2014
Шығыс Қазақстан облысында балалар туризмінің даму жағдайы 2017
Этнотуризм негізі – тұрмыстық жасаулар, жиһаздар мен бұйымдар 2010
Қaзaқстaн тaулы aймaқтaрының флорaсының туризмінің дaмыту 2014
Қазақстан Республикасында спелеотуризмнің даму мүмкіншілігі 2010
Қазақстан Республикасында экотуризмнің дамуы (Ақсу-Жабғылы қорығы негізінде) 2014
Қазақстан республикасындағы автобус туризмін ұйымдастыру талдауы 2019
Қазақстан Республикасындағы туристік саланы мемлекеттік қолдау 2020
Қазақстан Республикасындағы халықаралық туризмді дамыту бағыттары 2010
Қазақстан Республикасындағы шоптуризм дамуы 2010
Қазақстан Республикасындағы экологиялық туризмді талдау 2014
Қазақстан Республикасының емдік-сауықтыру орындарына баға беру 2010
Қазақстан Республикасының туризм саласындағы мемлекеттік саясаты 2011
Қазақстан Республикасының әуе көлігінің қазіргі жағдайы 2010
ҚАЗАҚСТАН ТУРИСТІК САЛАСЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 2017
Қазақстанда ішкі туризмнің даму тенденциясы 2010
Қазақстанда белсенді туризмді халықаралық дәрежеде ұйымдастыру 2012
Қазақстанда танымды турларды ұйымдастыру тарихи-мәдени ескерткіштердің ролі 2011
Қазақстанда танымды турларды ұйымдастыру тарихи-мәдени ескерткіштердің ролі 2013
Қазақстанда танымды турларды ұйымдастыру тарихи-мәдени ескерткіштердің ролі 2011
Қазақстанда шетелдік туристтерді қабылдау технологиясын жетілдіру 2017
Қазақстандағы аңшылық туризм 2010
Қазақстандағы болашақ туристік кешендер 2009
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАУ-ШАҢҒЫ ТУРИЗІМНІҢ ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ 2017
Қазақстанның ерекше қорғалатын территориялары («Алтын-емел» ұлттық саябағы мысалында) 2009
Қазақстанның рекреациялық аймақтарының сипаттамасы 2008
Қазақстанның туристік ресурстары табиғи және мәдени мұра ретінде 2021
Қазақстанның туристік ресурстарының әлеуеті және оларды ұтымды пайдалану мәселелері 2010
Қала агломерацияларындағы туризм дамуы 2017
Қонақ үй кәсіпорнындағы қызметті ұйымдастыруды жетілдіру (Red Village қонақ үйі мысалында) 2021
Қонақүй кәсіпорындарындағы фронт-офис жұмысын ұйымдастыру 2016
ҚР туризм индустриясы: даму проблемалары мен болашағы 2015
ҚР туристік индустриядағы кәсіпкерлік қызметін басқару 2017
ҚР-ның туризмін дамытудағы қонақ үйдің маңызы 2016
ҚР-сы туристік қызметтер нарығындағы баға белгілеу 2015
Қызылорда облыcындағы туризмінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы 2014
Ұжымдық мәдениет туристік фирманың тұрақты дамуын қамтамасыз ету факторы ретінде 2019
Ұлы жiбек жолы брендi имиджiнiң тұтынушылар тарапынан қабылдауын зерттеу 2016