Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Ақмола және қостанай облыстарының беткі сулары

КІРІСПЕ ...................................................................................................... 3

І. АҚМОЛА ЖӘНЕ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ ФИЗИКА – ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1. Жер бедері ................................................................................................... 5
1.2. Геологиялық құрылымы ............................................................................ 6
1.3. Топырақ және өсімдік жамылғысы .......................................................... 6
1.4. Климаты ...................................................................................................... 7
1.5. Гидрографиясы ........................................................................................... 9

ІІ. Ақмола және қостанай облыстарының беткі суларының зерттелгендігі
2.1. Беттік ағындының қалыптасу жағдайы және өзендердің су
режимі .............................................................................................................
11
2.2. Өзендер мен уақытша ағынсулардың режимі ........................................... 12
2.3. Облыстың су ресурстары және оларды ауылшаруашылық мақсатта пайдалану ....................................................................................................
15
2.4. Гидробекеттердің сипаттамасы ................................................................. 15

ІІІ. ҚАЛЫПТЫ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫНЫ АНЫҚТАУ
3.1. Гидрологиялық деректер жеткілікті болған жағдайда ағындыны есептеу .........................................................................................................
18
3.2. Бақылау қатары аз (10-20 жыл) болғанда қалыпты ағындыны
есептеу ........................................................................................................
28
3.3. Бақылау қатары жеткілікті болған жағдайда орташа жылдық су өтімдерінің қамтамасыздық қисығын тұрғызу ........................................
33

ҚОРЫТЫНДЫ ............................................................................................ 66

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ....................................................... 68

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 7000

Жыл: 
2010