Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

География, геология

Атауыsort icon Жыл
Ертіс өзенінің жылдық ағынды үлестірімі 2009
Метеорология оқу практикасы бойынша есеп 2014
Aқпaрaттық қоғaм жaғдaйындaғы электронды БAҚ-тың ерекшеліктері 2014
«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің физикалық – географиялық жағдайы 2011
Іле өзені алабының физикалық-географиялық жағдайы 2013
Ірімасштабты картаның мазмұнының элементтері 2011
Азияның биік таулы аймақтарының қалыптасуы мен даму ерекшелігі және оның физикалық-географиялық жағдайы 2014
Алматы облысының гипсометриялық және геоморфологиялық карталарын құрастыру 2011
Алматы облысының жер ресурстарын пайдалану ерекшеліктері 2014
Алматы облысының жер ресурстарын пайдалану ерекшеліктері 2014
Ақмола және қостанай облыстарының беткі сулары 2010
Ақтөбе облысының туристік географиясы 2010
Ақшабұлақ кен орнында 2100м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау 2010
Балқаш-Алакөл алабының көлдері 2010
Батыс Қазақстан облысындағы қарлы боранның пайда болуының климатологиялық жағдайлары 2011
Батыс Қазақстан облысының геоморфологиялық ерекшеліктерін зерттеуде әуеғарыштық суреттерді қолдану 2010
Бурабай ұлттық табиғат паркінің ландшафттық ерекшеліктері 2012
География сабағында экологиялық тәрбие беру әдістемесі 2009
География сабақтарында халық педагогикасы арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру 2013
Географияны оқытуда оқу-құрал жабдықтарымен жұмыс жасау 2012
Елек өзені алабы бойынша негізгі өзендерінің жылдық ағынды үлестірімі 2010
Ертіс өзені - семиярск бекеті су ресурстарын бағалау 2010
Жамбыл облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайы 2012
Жамбыл облысының антропогендік ландшафт жағдайы 2010
Жамбыл облысының ландшафттары және физикалық-географиялық аудандастыру 2014
Жамбыл облысының ландшафттары және физикалық-географиялық аудандастыру 2012
Жамбыл облысының рекреациялық картасын құрастыру 2010
Жамбыл облысының табиғаты мен геоэкологиялық аудандастырылуы 2012
Жамбыл облысының физикалық - географиялық жағдайы және аймақтық геоэкологиясы 2014
Жезқазған қаласындағы атмоcфералық ластану жағдайы 2013
Жетісу Алатауының пайдалы қазбалары 2012
Каспий теңізінің құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері 2010
Каспий теңізінің құқықтық мәртебесінің экономикалық және саяси - географиялық мәселелері 2010
Көкшетау–Бурабай аймағындағы курортты-рекреациялық шаруашылықтың дамуы 2010
Маңғыстау облысыны табиғатының ерекшеліктері 2011
Маңғыстау өңірі мен Ақтау қалаларын көгалдандыру мәселелері 2009
Мектептегі география сабақтарында оқу-құрал жабдықтарын оқу үрдісінде пайдалану 2013
Меркі ауданының әлеуметтік-географиялық жағдайы 2014
Монғолияның географиялық жағдайы мен туристік-рекреациялық ресурстарды 2010
Орталық Қазақстан көлдері 2011
Орталық Қазақстандағы климаттық ауытқулар 2012
Оңтүстік Қазақстан аймағындағы тарихи қалалардың қалыптасуы, географиялық орны мен экономикалық дамуы 2010
Оңтүстік Қазақстан аймағының қазіргі экономикалық-географиялық жағдайы мен болашақ даму ұстанымдары 2008
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының қоршаған орта жағдайы 2010
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының экологиялық жағдайы 2010
Оңтүстік Қазақстан облысы топономиясының физикалық-географиялық астарлары 2012
Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Жаңажол мекенінде өткізілген туристік экологиялық жарыс 2008
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау 2008
Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи рекреациялық ресурстары және олардың туризмді дамытудағы маңызы 2012
Оңтүстік Қазақстан облысының топонимиясы 2008
Оңтүстік Қазақстан облысының экономикалық географиялық проблемалары және болашағы 2012
Оңтүстік Қазақстан өңірлеріндегі жасыл бақалар (Bufo viridis) 2010
Оңтүстік Қазақстанда соңғы жылдардағы ауа температурасы режимінің қалыптасу жағдайы 2014
Сарыарқаның физикалық-географиялық орны 2012
Сарысу өзені алабының негізгі гидрологиялық сипаттамаларын анықтау 2010
Саяхат жорықтарын ұйымдастыру мен өткізудің жалпы негіздері 2012
Солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылық секторының дамуы 2011
Сырдария өзенi атырауы ландшафттарының қазiргi жағдайы және экологиясы 2012
Сырдария өзені алабы 2011
Сырдария өзенінің төменгі алабындағы шаруашылық қызметтік жағдайдағы агроландшафтардың құрылуы және қызмет етуі 2012
Тұран жазығының географиялық ерекшелігі және қазіргі таңдағы геоэкологиялық мәселелері 2012
Тұран жазығының климатының.Органикалық дүниесі 2008
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасының экономикалық-географиялық жағдайының өзгеру үрдісі 2009
Шу - Талас өзені алабының қазіргі кездегі су шаруашылық және экологиялық мәселелері 2014
Шығыс Қазақстанның табиғатының ерекшеліктері 2012
Экoнoмикaлық геoгрaфия курcындa мoдульдiк технoлoгияcын қoлдaну 2012
Экономикалық география курстарында модульдік оқыту технологиясын пайдалану 2012
Экономикалық география курстарында модульдік оқыту технологиясын пайдалану 2012
Экономикалық география курстарында модульдік оқыту технологиясын пайдалану 2013
Қазіргі геокешендердің эволюциялық дамуына әсер ететін табиғи-антропогендік факторлар 2012
Қазақстан территориясындағы фаунаның таралу ерекшеліктері 2012
Қазақстан географиясын оқыту кезінде өз бетінше орындалатын жұмысты ұйымдастыру 2010
Қазақстан республикасы территориясындағы шөлдену процесінің географиясы 2013
Қазақстан Республикасы шаруашылығының дамуының экономикалық-географиялық әлеуеті 2013
Қазақстан Республикасы шаруашылығының дамуының экономикалық-географиялық әлеуеті 2013
Қазақстан Республикасындағы орман ресурстарын экономикалық-географиялық тұрғыдан бағалау 2014
Қазақстан республикасының ботаникалық бақтарының географиясы 2012
Қазақстан Республикасының орман ресурстары 2011
Қазақстан территориясын физикалық - географиялық тұрғыдан зерттелуі 2010
Қазақстан халқының демографиялық жағдайлары 2012
Қазақстан қорықтарының географиясы 2010
Қазақстандағы топырақ жамылғысының таралуы 2009
Қазақстанның ішкі суына сипаттама 2011
Қазақстанның металлургия өнеркәсібі «Миттал Стил» металлургия комбинатының географиясындағы орны 2010
Қазақстанның нарықтық экономикалық дамуындағы экономикалық географияның әлеуеті 2009
Қазақстанның онимдік портреті 2011
Қазақстанның су ресурстарымен қамтамасыз етілу жағдайы 2012
Қазақстанның топырақ жамылғысы оның экологиялық мәселелері 2009
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық географиясы пәнінде жүрізілетін сыныптан тыс жұмыстар 2014
Қазақтың Ұсақ шоқыларының табиғатының жалпы ерекшеліктері 2009
Қаратау жотасының геологиялық құрлымы 2011
Қарағанды облысының туристік-рекреациялық ресурстары 2009
ҚХР-дың миграциялық және демографиялық саясаты 2014
Қызылорда облысының табиғатының ерекшеліктері 2009
Қызылорда қаласының антропогендік бедер түзуші факторларының қалыптасуы 2012
Ұлытау аймағының туристік-рекреациялық географиясы 2013
Әлеуметтік және экономикалық география курстарында модульдік оқыту технологиясын қолдану 2013