Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Туризм

Баянауыл ұлттық паркі демалыс пен туризмді ұйымдастыру орталығы

КІРІСПЕ .................................................................................................................3

1 ҰЛТТЫҚ САЯБАҚТАҒЫ ТУРИСТІК-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҚСАТТА ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗДЕРІ...........5
1.1 Ұлттық саябақтардың қалыптасуы мен дамуы, құрылымы мен ерекшеліктері ........................................................................................................5
1.2 Ұлттық саябақтарға қатысты туристік-рекреациялық ресурстар түрлері мен факторларын анықтау және оның түсінігі................................9
1.3 Ұлттық саябақтардағы туристік-экологиялық іс-әрекеттерге қатысты заңдар мен құқықтардың қажеттілігін сараптау..........................15

2 БАЯНАУЫЛ ҰЛТТЫҚ САЯБАҒЫНЫҢ ТАБИҒАТ ЖАҒДАЙЫ МЕН РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯСЫ.......................25
2.1 Табиғи ресурстардың туристік мүмкіншіліктерін сараптау және рекреациялық құндылығын анықтау...............................................................25
2.2 Баянауыл ұлттық саябағының мәдени -тарихи туристік нысандары және олардың туризмдегі пайдалану тиімділігі...............................................39

3 БАЯНАУЫЛ ҰЛТТЫҚ САЯБАҒЫНЫҢ ТУРИСТІК ӘЛЕУЕТІ............43
3.1 Баянауыл ұлттық саябағының инфрақұрылымы....................................43
3.2 Туризм және экскурсиялық ерекшеліктеріне байланысты маршруттар мен турлар................................................................................................................47

ҚОРЫТЫНДЫ …………………………………………………………………...51

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ……………………………………53
ҚОСЫМША А ........................................................................................................55
ҚОСЫМША Б ........................................................................................................56
ҚОСЫМША В ........................................................................................................57

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2010