Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Математика, алгебра, геометрия, физика

Грин функциясы

Кіріспе.....................................................................................................4
I бөлім. Жай дифференциалдық теңдеулер және операторлар
1.1 Жай дифференциалдық теңдеулер............................................5
1.2 Сызықты оператор ұғымы және оператордың түрлері............16
1.3 Түйіндес операторлар және түйіндес жиындар......................26
1.4 Дифференциалдық операторлар.................................................31

II бөлім. Грин функциясын есеп шешуде пайдалану
2.1 Грин функциясының анықтамасы,
құрылуы........................................................................................37
2.2 Екінші ретті сызықтық теңдеу үшін жалпыланған
Грин функциясы...........................................................................51
2.3 Шекаралық есептерді Грин функциясы көмегімен
шешу..............................................................................................54

Қорытынды...........................................................................................59
Әдебиет..................................................................................................60

Жұмыстың көлемі: 60 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012