Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

География, геология

Жамбыл облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайы

Кіріспе............................................................................................................
Әдебиеттерге шолу.......................................................................................
І тарау Жамбыл облысы су көздерінің экологиялық мониторингі.
1.1 Жамбыл облысында су ресурстарын пайдалану көрсеткіштері......................
1.2 Жамбыл облысындағы су ресурстарының гидробиологиялық, биоэкологиялық және биохимиялық көрсеткіштері..........................................
ІІ тарау Зерттеу нысандары мен әдістемелері
2.1 Зерттеу нысандары
2.2 Зерттеу әдістемелері
2.3 Су ресуртарының ластануын анықтаудың биоиндикациялық әдістері

ІІІ тарау Жамбыл облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайын зерттеу нәтижелері
3.1 Талас өзнінің ластану интенсивтілігін фотоколориметр КФК-3 құрылғысы арқылы анықтау нәтижелері
3.2 Талас өзені суының ластануын биоиндикациялық әдістермен зерттеу нәтижелері
3.3 Талас өзені суының ластануының мониторингтік нәтижелері....................
Қорытынды.....................................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер............................................................................

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012